Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer

Laborationer


Anmälan

Laborationerna kan genomföras i par. Samtliga kursdeltagare förväntas dock bidra till lösandet av samtliga laborationer och ska också vara beredda på att förklara lösningen på laborationen. Anmälan till laborationerna sker på IDAs webReg-system via följande länkar för de som läser TDDC70 (D och C) och för de som läser TDDC91 (IT), senast 13 september. Du behöver också separat registrera dig på kursens Kattis-sida (du behöver vara inloggad för att få upp registreringslänken). Laborationerna utförs på IDAs SPARC-system, men den programvara som krävs för att genomföra labbarna kan laddas ner gratis på nätet och ni kan göra labbarna på egen dator. Men anmäl er ändå i webReg.

Laborationsuppgifter

Laborationsuppgifterna är fyra till antalet och finns beskrivna i ett laborationskompendium.

Automaträttning

Som en del i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt finansierat med medel från Programnämnden för data- och medieteknik (DM) vid LiTH, genomförs ett försök med ett automaträttningssystem under förra årets labbserie i DALG-kursen. Då försöket togs väl emot kommer vi att använda oss av automaträttning av labbarna i år igen. Laborationerna kommer att finnas i onlinedomaren KATTIS. För att vi ska kunna se era inskickningar behöver ni anmäla er till kursen även i KATTIS: Gå till kursens sida i KATTIS och logga in med liuid, så dyker det upp en anmälningslänk. För vidare information om hur redovisningarna ska gå till se labbkompendiet.

Bra KATTIS-länkar
Länkar till laborationerna i KATTIS

Policy och regler för datorlaborationer vid IDA

Här finns IDAs policy och regler för datorlaborationer.

Angående skriftlig inlämning av laborationsrapporter

Här finns information om IDAs syn på kostnader för utskrifter i samband med laborationsredovisning.

Deadline

Laborationerna skall vara redovisade senast vid första tentamenstillfället. Det är iofs möjligt att redovisa laborationerna senare, men endast i samband med kursens omtentamenstillfällen. Kontakta i så fall laborationsassistenten i god tid. Om laborationskursen inte är godkänd i sin helhet vid andra omtentamenstillfället skall nästa års laborationskurs göras i sin helhet.

Kodskelett

Kodskelett för labbarna finns i biblioteket /home/TDDC70/code.

Java 6 och Eclipse

Även om kursen är tänkt att vara programspråksoberoende så behövs något språk för att genomföra laborationer och exempel. Kursen förutsätter kunskap i programmeringsspråket Java; mer specifikt Java 2 Standard Edition version 6.0 också kallat Java 1.6 eller Java 6. Senaste version av Java är Java 7. Laborationerna fungerar troligen även under Java 7, men är inte ordentligt uttestade. Kunskap i Java kan t.ex. fås i kursen TTDC69 Objektorienterad programmering och Java som går parallellt med denna kurs.

Nedan följer några användbara länkar med information om Java:

Laborationerna kan genomföras med Suns kommandobaserade verktyg (java, javac etc) men genomförandet förenklas väsentligt om man använder en utvecklingsplattform som Eclipse (dokumentation finns att få under menyn "Help" i Eclipse). Glöm inte att konfigurera Eclipse så att den använder Java 1.6 (Välj "Window" -> "Preferences" -> "Java" -> "Compiler").

Moduler

För att snabbare komma igång med laborationerna kan ni först skriva unixkommandot:

  • module add /home/TDDC70/modules/tddc70

eller om ni vill slippa skriva ovanstående varje gång ni loggar på:

  • module initadd /home/TDDC70/modules/tddc70.

Om ni inte använder ovanstående behöver ni åtminstone ladda modulerna för JDK och/eller Eclipse:

  • module add prog/jdk/6
  • module add prog/eclipse

 


Sidansvarig: Tommy Färnqvist
Senast uppdaterad: 2013-09-11