Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer

Bonusproblem


Bonusproblem

Bonusproblemen i DALG-kursen är ett frivilligt moment som innefattar lösandet av skojiga, intressanta och utmanande problem relaterade till innehållet på föreläsningarna. Syftet med bonusproblemen är att öka förståelsen för kursens innehåll genom relevanta programmeringsuppgifter. Det kommer dels finnas uppgifter relaterade till föreläsningarna och dels till kursen i stort. De senare är mer av fördjupningskaraktär. Genom att lösa uppgifterna kan man få bonuspoäng på tentan.

Uppgifterna i årets bonusproblemsomgång kommer att finnas i onlinedomaren KATTIS. Efter varje föreläsning, med start 10 september och slut 15 oktober, kommer en ny uppgift att finnas tillgänglig i KATTIS. Varje fredag kl 18 (gäller vecka 37 till och med vecka 41) kommer dessutom en fördjupningsuppgift att göras tillgänglig i KATTIS. Bonusproblemsomgången avslutas vid utgången av 20 oktober 2013.

Problem med I/O-prestanda i Java

Vissa av uppgifterna har väldigt mycket indata vilket gör att Javas Scanner-klass kan bli för långsam. På den här sidan finns tips om hur man kan komma tillrätta med det problemet på KATTIS.

Bonuspoäng

Om en student löser tillräckligt många bonusproblem innan utgången av 20 oktober 2013 ger det bonuspoäng till kursens första tentamenstillfälle (28 oktober 2013) enligt nedan. För att tillgodogöra sig bonuspoängen måste studenten vara registrerad på kursen i KATTIS, annars ser inte kursledningen resultaten och kan inte heller göra någon plagieringskontroll av inskickade uppgifter. Registrering görs genom att klicka på registreringslänken på kursens KATTIS-sida.

  • 0-3 lösta uppgifter ger 0 bonuspoäng.
  • 4-7 lösta uppgifter ger 1 bonuspoäng.
  • 8-11 lösta uppgiter ger 2 bonuspoäng.
  • 12-14 lösta uppgifter ger 3 bonuspoäng.
  • 15 lösta uppgifter ger 4 bonuspoäng.
Bonusproblem 2013
Problemen går att komma åt genom att klicka på DALG13 bonusproblem på kursens KATTIS-sida och sedan följa länkarna längst upp i varje kolumn på poängtavlan. Dessutom finns direktlänkar till problemen i listan nedan.

IDA, LiU, Svenskt och Nordiskt Mästerskap i programmering

Om du gillar programmering och problemlösning ska du självklart ställa upp i IDA-Mästerskap i Programmering och Algoritmer (IMPA) och SM i programmering.

 


Sidansvarig: Tommy Färnqvist
Senast uppdaterad: 2013-10-15