Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer

Ht1 2013


Kursen ersatte till viss del de gamla kurserna TDDB56 Algoritmer och optimering samt TDDB57 Datastrukturer och algoritmer och lästes av programmen D (Datateknik) och C (Datavetenskap). Observera att från och med 2014 ges inte kursen TDDC70 längre. (Sista extra tentatillfället äger rum i oktober 2015.)

Senaste nytt...


8 sep 2015  Tentavisning
 

Visning av tentamen som gavs 25 aug blir torsdag 10/9 kl 12.00-12:30 i Donald Knuth, IDA Hus B, 1tr.


21 jan 2015  Tentavisning
 

Visning av tentamen som gavs 8 jan blir måndag 26/1 kl 12.00-12:30 i Donald Knuth, IDA Hus B, 1tr.


10 nov 2014  Tentavisning
 

Visning av tentamen som gavs 27 okt blir torsdag 13/11 kl 12.00-12:45 i Donald Knuth, IDA Hus B, 1tr.


2014‑09‑10  Kursen utgår
 

Observera att från och med 2014 ges inte kursen TDDC70 längre. (Fyra extra tentatillfällen kommer att ges.) IT:s kurs TDDC91 är återigen en separat kurs med egen kurshemsida.


 


Sidansvarig: Tommy Färnqvist
Senast uppdaterad: 2015-09-08