Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer

Kontakta


Examinator

Tommy Färnqvist, e-post tfarnqvist@gmail.com

Kursassistent

Hannes Uppman

Kursadministratör

Liselotte Lundberg

Övriga lärare

Bogdan Tanasa ( tanasa.bog@gmail.com )
Victor Lagerqvist

Studierektor

Ola Leifler


Sidansvarig: Tommy Färnqvist
Senast uppdaterad: 2013-08-12