Göm menyn

TDDC69 Objektorienterad prog. och Java

HT1 2013


Denna kurs är numera ersatt av TDDD78.

Har du kvar labbar eller projekt?

För att komplettera senast i oktober 2017: Kontakta examinatorn i mycket god tid för att diskutera hur du på bästa sätt kan komplettera och avsluta kursen, och om du ska fortsätta på de gamla labbarna eller byta till de nya från TDDD78. För vissa blir det minst arbete och bäst resultat om man byter till den nya labbserien, även om man har kommit en bit på den gamla eller till och med börjat på projektet – det beror på exakt vad man har gjort.

Från och med 2018 kan du inte längre redovisa labbar och projekt enligt instruktionerna för TDDC69. IDAs policy är att man redovisar under kursens gång eller gör om hela labbserien nästa år. Vi ger nu möjlighet att redovisa enligt gamla reglerna ända till oktober 2017, så deadline har totalt utökats med fyra år. Därefter måste vi sätta punkt för att använda de gamla instruktionerna. Eftersom de nya instruktionerna är kompatibla med de gamla kursmålen kan du fortfarande få TDDC69 som kurskod i din examen.

Oavsett vilka instruktioner som följs ska redovisningar alltid ske på de tillfällen som anordnas för TDDD78. Man måste också följa hela tidplanen för TDDD78 inklusive inlämning av projektbeskrivning, och använda den senaste konfigurationen för inspektionsvarningar i IDEA.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2017-02-20