Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering i Ada

Examination


Kursen rapporteras i fyra moment.

  • LAB2 - Laborationer i Ada.
  • LAB3 - Laborationer i C++.
  • PRA1 - Projektarbete i Ada.
  • DAT2 - Datortentamen (Ada).
Mer information om de olika momenten finns i kursinformationen.

Regler m.m. angående tentamen återfinnes under "Tentainformation" i menyn till vänster.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2012-12-10