Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering i Ada

Personal


Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDC68: " samt ha substans för innehållet i brevet.
Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Kort ordlista

Examinator
Den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som är kursledare.
Kursledare
Den lärare som håller kursen. Det är kursledaren ni som studenter kontaktar om det är saker som behöver diskuteras. Vill man diskutera kursledaren gör man detta med examinatorn.
Studierektorn
Är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
Kursadministratören
Sköter det administrativa arbetet i kursen. Ansvarar för att föra in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
Kursassistenten
Hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
Assistenter (övriga lärare)
Håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Personal i kursen

Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursledare

Eric Elfving

Kursassistent

Linus Olsson, e-post linol344@student.liu.se

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist

Övriga lärare

Erik A Nilsson
Filip Strömbäck
Linus Olsson ( linol344@student.liu.se )

Studierektor

Ola Leifler


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2012-12-10