Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering i Ada

Kursböcker (C++)


I kursen känns det inte som att det är relevant att köpa en speciell bok för att klara av denna del. Vi kommer inte att ge oss in i de delar av C++ som handlar om klasser, arv, objektorientering m.m. som är den egentliga C++-delen. Vi kommer att röra oss i de regioner som har med C-delen i C++ att göra.

Det vi gör i denna kurs är att vi refererar till några sidor i andra kurser som har med C++ att göra samt en sida med lite smågodis som en av de anställda har satt samman.

Kursen TDIU01 har en lista med alternativa böcker (detta är en grundkurs i programmering för DI-programmet) samt två "e-böcker".

Kursen TDDD38 har en lista med alternativa böcker (detta är en avancerad kurs i C++ som ni senare själva kan gå).

UPP-gruppens gemensamma C++-sidor


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-01-07