Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering i Ada

Vt1 2009


Senaste nytt...


12/1  Gruppindelat schema utlagt ...
 

Nu ligger det gruppindelade schemat ute på dessa kurshemsidor. Mer information om detta på första FÖ.

Dessutom finns de gruppindelningar som är gjorda på samma sida. Efter det gruppindelade schemat ...


12/1  Nyheter i år ...
 

Nytt för i år är att vi inte har delat upp lektionsgrupperna efter klasserna utan att vi har bokat upp ett antal salar för hela årskursen. Detta beroende på att vi kommer att köra i lite olika tempo i de olika klassrummen. Mer om detta på första FÖ.

Detsamma gäller redovisningstillfällena. Vi har inte delat upp er i grupper så att ni har olika assistenter. Detta ger dock att det kan bli lite strul och långa väntetider om alla studenter kommer samtidigt för att redovisa. Vi delar därför upp er i grupper om ca 14 personer och ni får olika tider för redovisningar inom de givna schemalagda tiderna. Se mer om detta på det gruppindelade schemat.

I kursinformationen finns en plan över hur det är tänkt att FÖ, LE, etc. ligger och vad de är till för.


12/1  Alla FÖ:s OH-bilder utlagda.
 

OBS! Jag använder inte mer OH-bilder i kursen än de som ligger ute på hemsidan nu så det kommer inte mer material på hemsidorna gällande FÖ. De FÖ jag håller bygger på mycket diskussion runt hur man gör och vad som händer. Inte så mycket skrivande på tavla eller visande av OH-bilder alltså. Diskussionen är det som ger något. Inte det skrivna.


12/1  Hemsidorna uppdaterade ...
 

Nu finns kurshemsidorna för kursen utlagda. Det som saknas för tillfället är det gruppindelade schemat för respektive klass. Det kommer inom "kort".

Köp kursbok snarast så att ni kan skumma (inte lusläsa utan skumma) igenom de första 5 kapitlen (gäller den som står på hemsidan). Läs lästipsen i början av boken så tjänar ni en hel del direkt.

Om ni väljer annan bok antar jag att ni är lite vana vid programmering och därför kanske det inte är så väsentligt att starta tidigare.Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2009-01-12