Göm menyn

Laborationer

Här finns material som kompletterar instruktionerna i labbkompendiet, samt de filer som du behöver för att göra och testa dina labbar.

Nödvändiga filer

Här finns filer som innehåller kod från exempel i läroboken och laborationshäftet samt kod för att testa dina funktioner. Du kan hämta filerna genom den här webbsidan (genom att högerklicka och välja Save link as...) eller kopiera dem från kurskontot i katalogen ~TDDC66/lab/ eller ~TDDC67/lab/.

Genomförda ändringar i filerna finns i historiken.

Laboration 2
  • tester.cl
    En fil som du kan använda till att testa logikvärdesuppgiften. Du kan ladda in denna fil och direkt testa om din lösning fungerar, t ex med anropet (tester-3).
Laboration 3
  • patmatch.cl - källkoden till mönstermatcharen från boken som används i uppgift 3B* samt exempel på bokdatabaser som kan användas för testsökningar
Laboration 4
Laboration 5
  • kalkyl.cl - primitiva funktioner för att hantera Kalkyl-språket
  • miniLISP.cl - källkod för miniLISP från kapitel 21 i läroboken
Laboration 6

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2011-08-18