Göm menyn

Del A: Aritmetiska uttryck och enkla funktioner

Exempel A1

Skriv följande aritmetiska uttryck som Lisp-uttryck:

  3+4
  3+4*5
  (3+4)*5
  3+4+5*6
  (x+3)/(y-3+5)

Se svar

Exempel A2

Vad blir värdet av följande Lisp-uttryck, dvs vad kommer Lisp-interpretatorn att skriva ut när uttrycken skrivs in?

  (+ 12 (* 2 3))
  (+ 1.5 (* 4 2.15))
  (+ 12 10.5 15)
  (+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))
  (setq 2pi (+ pi pi))
  (setq radie 10)
  (* pi radie radie)
  (setq omkrets (* 2 pi radie))
  (/ 10 2)
  (/ 10 3)
  (/ 10 3.0)
  (/ 6.0 2.0)

Se svar

Exempel A3

Definiera en funktion max3 som tar tre argument och returnerar det största argumentet.

Se svar

Exempel A4

Definiera en funktion max-sqr som tar tre argument och returnerar summan av kvadraterna på de två största argumenten.

Se svar

Exempel A5

Definiera en funktion trunc-100 som avrundar ett heltal till jämnt hundratal.

Se svar

Exempel A6

Definiera två funktioner som beräknar volymen av en kub respektive en sfär.

Se svar

Exempel A7

Gör en sanningstabell för uttrycket

  A och (icke (B eller C))

Skriv en funktion log-expression som tar som argument tre sanningsvärden för A, B och C och som returnerar sanningsvärdet för ovanstående uttryck.

Se svar


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2004-11-08