Göm menyn

TDDC67 Funktionell programmering och Lisp

Kontakta


Examinator och kursledare

Anders Haraldsson

Kursassistent

Peter Dalenius

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Emil Nielsen
Jenny Dalenius ( jenda891@student.liu.se )
Joakim Englund
Jonas Wallgren
Kristian Cesarini
Peter Larsson Green

Studierektor

Peter Dalenius

Assistenter laborationer och projekt

 • C1-1, C1-2: Anders Haraldsson, anders.haraldsson@liu.se
 • C1-3: Kristian Cesarini, krice327@student.liu.se
 • D1A-1, D1A-2: Jenny Dalenius, jenny.dalenius@liu.se
 • D1A-3, D1A-4: Anders Märak Leffler, andma397@student.liu.se
 • D1B-1, D1B-2: Jonas Wallgren, jonas.wallgren@liu.se
 • D1B-3, D1B-4: Peter Larsson Green, petla778@student.liu.se
 • D1B-5: Kristian Cesarini, krice327@student.liu.se
 • D1C-1, D1C-2: Joakim Englund, joaen597@student.liu.se
 • D1C-3, D1C-4: Emil Nielsen, emil.nielsen@liu.se

Kort ordlista

 • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som håller i föreläsningarna.
 • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
 • Kurssekreteraren för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
 • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
 • Assistenterna håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2011-09-23