Göm menyn

Schema TDDC66 för C1 och D1
Period HT1 2008Vecka: 35, 2008   25/8-31/8

 Må 10-12 TDDC66 D1 C1  FÖ1 C1_  Peter Dalenius
 Må 13-15 TDDC66 D1b   SN1 SU11 Johan Jernlås
 Må 13-15 TDDC66 D1b   SN1 SU12 Johan Jernlås
 Må 13-15 TDDC66 D1b   SN1 SU13 Johan Jernlås
 Må 13-15 TDDC66 D1b   SN1 SU14 Johan Jernlås
 Må 13-15 TDDC66 D1a   SN1 SU04 Jan Virsunen
 Må 13-15 TDDC66 D1a   SN1 SU06 Jan Virsunen
 Må 13-15 TDDC66 D1a   SN1 SU17 Jan Virsunen
 Må 13-15 TDDC66 D1a   SN1 SU18 Jan Virsunen
 Må 13-15 TDDC66 C1    SN1 SU00 Emil Nielsen
 Må 13-15 TDDC66 C1    SN1 SU01 Emil Nielsen
 Må 13-15 TDDC66 C1    SN1 SU02 Emil Nielsen
 Må 13-15 TDDC66 C1    SN1 SU03 Emil Nielsen
 Må 15-17 TDDC66 D1c   SN1 SU00 Jenny Dalenius
 Må 15-17 TDDC66 D1c   SN1 SU01 Jenny Dalenius
 Må 15-17 TDDC66 D1c   SN1 SU02 Jenny Dalenius
 Må 15-17 TDDC66 D1c   SN1 SU03 Jenny Dalenius
 Ti 10-12 TDDC66 D1a   SN2 SU10 Jan Virsunen
 Ti 10-12 TDDC66 D1a   SN2 SU11 Jan Virsunen
 Ti 10-12 TDDC66 D1a   SN2 SU17 Jan Virsunen
 Ti 10-12 TDDC66 D1a   SN2 SU18 Jan Virsunen
 Ti 10-12 TDDC66 D1c   SN2 SU00 Jenny Dalenius
 Ti 10-12 TDDC66 D1c   SN2 SU01 Jenny Dalenius
 Ti 10-12 TDDC66 D1c   SN2 SU02 Jenny Dalenius
 Ti 10-12 TDDC66 D1c   SN2 SU03 Jenny Dalenius
 Ti 13-15 TDDC66 C1    SN2 SU00 Emil Nielsen
 Ti 13-15 TDDC66 C1    SN2 SU01 Emil Nielsen
 Ti 13-15 TDDC66 C1    SN2 SU02 Emil Nielsen
 Ti 13-15 TDDC66 C1    SN2 SU03 Emil Nielsen
 Ti 15-17 TDDC66 D1b   SN2 SU11 Johan Jernlås
 Ti 15-17 TDDC66 D1b   SN2 SU12 Johan Jernlås
 Ti 15-17 TDDC66 D1b   SN2 SU13 Johan Jernlås
 Ti 15-17 TDDC66 D1b   SN2 SU14 Johan Jernlås
 On 10-12 TDDC66 D1 C1  FÖ2 A1  Peter Dalenius
 To 10-12 TDDC66 D1b   SN3 SU11 Johan Jernlås
 To 10-12 TDDC66 D1b   SN3 SU12 Johan Jernlås
 To 10-12 TDDC66 D1b   SN3 SU13 Johan Jernlås
 To 10-12 TDDC66 D1b   SN3 SU14 Johan Jernlås
 To 10-12 TDDC66 D1a   SN3 SU04 Jan Virsunen
 To 10-12 TDDC66 D1a   SN3 SU06 Jan Virsunen
 To 10-12 TDDC66 D1a   SN3 SU17 Jan Virsunen
 To 10-12 TDDC66 D1a   SN3 SU18 Jan Virsunen
 To 10-12 TDDC66 C1    SN3 SU00 Emil Nielsen
 To 10-12 TDDC66 C1    SN3 SU01 Emil Nielsen
 To 10-12 TDDC66 C1    SN3 SU02 Emil Nielsen
 To 10-12 TDDC66 C1    SN3 SU03 Emil Nielsen
 To 13-15 TDDC66 D1c   SN3 SU00 Jenny Dalenius
 To 13-15 TDDC66 D1c   SN3 SU01 Jenny Dalenius
 To 13-15 TDDC66 D1c   SN3 SU02 Jenny Dalenius
 To 13-15 TDDC66 D1c   SN3 SU03 Jenny Dalenius
 Fr 13-15 TDDC66 D1 C1  FÖ3 A1  Anders Haraldsson

Vecka: 36, 2008   1/9-7/9

 Ti 08-10 TDDC66 D1 C1  FÖ4 C2_  Anders Haraldsson
 Ti 13-15 TDDC66 D1a-1  LA1 SU00 Anders Haraldsson
 Ti 13-15 TDDC66 D1a-3  LA1 SU01 Jan Virsunen
 Ti 13-15 TDDC66 C1-1   LA1 SU02 Peter Dalenius
 Ti 13-15 TDDC66 C1-3   LA1 SU03 Emil Nielsen
 Ti 13-15 TDDC66 D1b-1  LA1 SU12 Johan Jernlås
 Ti 13-15 TDDC66 D1b-3  LA1 SU13 Joakim Englund
 Ti 13-15 TDDC66 D1c-1  LA1 SU10 Jenny Dalenius
 Ti 13-15 TDDC66 D1c-3  LA1 SU11 Tobias Dahlberg
 Ti 15-17 TDDC66 D1c-2  LA1 SU10 Jenny Dalenius
 Ti 15-17 TDDC66 D1c-4  LA1 SU11 Tobias Dahlberg
 Ti 15-17 TDDC66 D1b-2  LA1 SU12 Johan Jernlås
 Ti 15-17 TDDC66 D1b-4  LA1 SU13 Joakim Englund
 Ti 15-17 TDDC66 D1a-2  LA1 SU00 Anders Haraldsson
 Ti 15-17 TDDC66 D1a-4  LA1 SU01 Jan Virsunen
 Ti 15-17 TDDC66 C1-2   LA1 SU02 Peter Dalenius
 Ti 15-17 TDDC66 C1-4   LA1 SU03 Emil Nielsen
 To 10-12 TDDC66 D1c   GU1 U6  Jenny Dalenius
 To 10-12 TDDC66 D1b   GU1 S2  Johan Jernlås
 To 10-12 TDDC66 C1    GU1 S7  Peter Dalenius
 To 10-12 TDDC66 D1a   GU1 U7  Anders Haraldsson
 To 13-15 TDDC66 D1c-2  LA2 SU12 Jenny Dalenius
 To 13-15 TDDC66 D1c-4  LA2 SU13 Tobias Dahlberg
 Fr 08-10 TDDC66 D1c-1  LA2 SU02 Jenny Dalenius
 Fr 08-10 TDDC66 D1c-3  LA2 SU03 Tobias Dahlberg
 Fr 13-15 TDDC66 D1a-2  LA2 SU02 Anders Haraldsson
 Fr 13-15 TDDC66 D1a-4  LA2 SU03 Jan Virsunen
 Fr 13-15 TDDC66 C1-2   LA2 SU12 Peter Dalenius
 Fr 13-15 TDDC66 C1-4   LA2 SU13 Emil Nielsen
 Fr 13-15 TDDC66 D1b-2  LA2 SU00 Johan Jernlås
 Fr 13-15 TDDC66 D1b-4  LA2 SU01 Joakim Englund
 Fr 15-17 TDDC66 D1b-1  LA2 SU00 Johan Jernlås
 Fr 15-17 TDDC66 D1b-3  LA2 SU01 Joakim Englund
 Fr 15-17 TDDC66 D1a-1  LA2 SU02 Anders Haraldsson
 Fr 15-17 TDDC66 D1a-3  LA2 SU03 Jan Virsunen
 Fr 15-17 TDDC66 C1-1   LA2 SU12 Peter Dalenius
 Fr 15-17 TDDC66 C1-3   LA2 SU13 Emil Nielsen

Vecka: 37, 2008   8/9-14/9

 Må 10-12 TDDC66 D1 C1  FÖ5 A2  Anders Haraldsson
 Ti 08-10 TDDC66 D1c-2  LA3 SU17 Jenny Dalenius
 Ti 08-10 TDDC66 D1c-4  LA3 SU18 Tobias Dahlberg
 Ti 08-10 TDDC66 D1b-2  LA3 SU12 Johan Jernlås
 Ti 08-10 TDDC66 D1b-4  LA3 SU13 Joakim Englund
 Ti 08-10 TDDC66 D1a-2  LA3 SU10 Anders Haraldsson
 Ti 08-10 TDDC66 D1a-4  LA3 SU11 Jan Virsunen
 Ti 10-12 TDDC66 D1c-1  LA3 SU17 Jenny Dalenius
 Ti 10-12 TDDC66 D1c-3  LA3 SU18 Tobias Dahlberg
 Ti 10-12 TDDC66 D1b-1  LA3 SU12 Johan Jernlås
 Ti 15-17 TDDC66 D1b-3  LA3 SU15 Joakim Englund
 Ti 15-17 TDDC66 D1a-1  LA3 SU00 Anders Haraldsson
 Ti 15-17 TDDC66 D1a-3  LA3 SU01 Jan Virsunen
 Ti 15-17 TDDC66 C1-2   LA3 SU12 Peter Dalenius
 Ti 15-17 TDDC66 C1-4   LA3 SU13 Emil Nielsen
 On 08-10 TDDC66 D1 C1  FÖ6 A1  Anders Haraldsson
 On 15-17 TDDC66 C1-1   LA3 SU10 Peter Dalenius
 On 15-17 TDDC66 C1-3   LA3 SU11 Emil Nielsen
 To 10-12 TDDC66 D1c   GU2 U7  Jenny Dalenius
 To 10-12 TDDC66 D1b   GU2 U6  Johan Jernlås
 To 10-12 TDDC66 C1    GU2 S10  Peter Dalenius
 Fr 10-12 TDDC66 D1a   GU2 T27  Anders Haraldsson

Vecka: 38, 2008   15/9-21/9

 Må 10-12 TDDC66 D1 C1  FÖ7 C1_  Anders Haraldsson
 Ti 08-10 TDDC66 D1a-1  LA4 SU10 Anders Haraldsson D1
 Ti 08-10 TDDC66 D1a-3  LA4 SU11 Jan Virsunen   D1
 Ti 08-10 TDDC66 D1c-1  LA4 SU12 Jenny Dalenius  D1
 Ti 08-10 TDDC66 D1c-3  LA4 SU13 Tobias Dahlberg  D1
 Ti 13-15 TDDC66 D1b-1  LA4 SU17 Johan Jernlås   D1
 Ti 13-15 TDDC66 D1b-3  LA4 SU18 Joakim Englund  D1
 Ti 13-15 TDDC66 C1-1   LA4 SU02 Peter Dalenius  D1
 Ti 13-15 TDDC66 C1-3   LA4 SU03 Emil Nielsen   D1
 Ti 15-17 TDDC66 D1c-2  LA4 SU10 Jenny Dalenius  D1
 Ti 15-17 TDDC66 D1c-4  LA4 SU11 Tobias Dahlberg  D1
 Ti 15-17 TDDC66 D1b-2  LA4 SU17 Johan Jernlås   D1
 Ti 15-17 TDDC66 D1b-4  LA4 SU18 Joakim Englund  D1
 Ti 15-17 TDDC66 D1a-2  LA4 SU15 Anders Haraldsson D1 
 Ti 15-17 TDDC66 D1a-4  LA4 SU16 Jan Virsunen   D1
 Ti 15-17 TDDC66 C1-2   LA4 SU02 Peter Dalenius  D1
 Ti 15-17 TDDC66 C1-4   LA4 SU03 Emil Nielsen   D1
 On 10-12 TDDC66 D1c   GU3 E330 Jenny Dalenius
 On 10-12 TDDC66 D1b   GU3 S18  Johan Jernlås
 On 10-12 TDDC66 C1    GU3 S6  Peter Dalenius
 On 10-12 TDDC66 D1a   GU3 S2  Anders Haraldsson
 To 08-10 TDDC66 D1c-2  LA5 SU00 Jenny Dalenius
 To 08-10 TDDC66 D1c-4  LA5 SU01 Tobias Dahlberg
 To 08-10 TDDC66 D1b-2  LA5 SU02 Johan Jernlås
 To 08-10 TDDC66 D1b-4  LA5 SU03 Joakim Englund
 To 08-10 TDDC66 D1a-2  LA5 SU12 Anders Haraldsson
 To 08-10 TDDC66 D1a-4  LA5 SU13 Jan Virsunen
 To 08-10 TDDC66 C1-2   LA5 SU17 Peter Dalenius
 To 08-10 TDDC66 C1-4   LA5 SU18 Emil Nielsen
 To 10-12 TDDC66 D1c-1  LA5 SU00 Jenny Dalenius
 To 10-12 TDDC66 D1c-3  LA5 SU01 Tobias Dahlberg
 To 10-12 TDDC66 D1b-1  LA5 SU02 Johan Jernlås
 To 10-12 TDDC66 D1b-3  LA5 SU03 Joakim Englund
 To 10-12 TDDC66 D1a-1  LA5 SU12 Anders Haraldsson
 To 10-12 TDDC66 D1a-3  LA5 SU13 Jan Virsunen
 To 10-12 TDDC66 C1-1   LA5 SU17 Peter Dalenius
 To 10-12 TDDC66 C1-3   LA5 SU18 Emil Nielsen

Vecka: 39, 2008   22/9-28/9

 Må 13-15 TDDC66 D1c-2  LA6 SU02 Jenny Dalenius
 Må 13-15 TDDC66 D1c-4  LA6 SU03 Tobias Dahlberg
 Må 13-15 TDDC66 D1b-2  LA6 SU00 Johan Jernlås
 Må 17-19 TDDC66 D1b-4  LA6 SU04 Joakim Englund
 Ti 08-10 TDDC66 D1a-2  LA6 SU10 Anders Haraldsson
 Ti 08-10 TDDC66 D1a-4  LA6 SU11 Jan Virsunen
 Ti 10-12 TDDC66 D1a-1  LA6 SU10 Anders Haraldsson
 Ti 10-12 TDDC66 D1a-3  LA6 SU11 Jan Virsunen
 Ti 13-15 TDDC66 C1-1   LA6 SU02 Peter Dalenius
 Ti 13-15 TDDC66 C1-3   LA6 SU03 Emil Nielsen
 Ti 15-17 TDDC66 D1b-1  LA6 SU12 Johan Jernlås
 Ti 15-17 TDDC66 D1b-3  LA6 SU13 Joakim Englund
 Ti 15-17 TDDC66 C1-2   LA6 SU02 Peter Dalenius
 Ti 15-17 TDDC66 C1-4   LA6 SU03 Emil Nielsen
 Ti 15-17 TDDC66 D1c-1  LA6 SU04 Jenny Dalenius
 Ti 15-17 TDDC66 D1c-3  LA6 SU06 Tobias Dahlberg
 On 08-10 TDDC66 D1b-1  LA7 SU17 Johan Jernlås
 On 08-10 TDDC66 D1a-1  LA7 SU12 Anders Haraldsson
 On 08-10 TDDC66 D1a-3  LA7 SU13 Jan Virsunen
 On 08-10 TDDC66 C1-1   LA7 SU10 Peter Dalenius
 On 08-10 TDDC66 C1-3   LA7 SU11 Emil Nielsen
 On 15-17 TDDC66 D1c-1  LA7 SU17 Jenny Dalenius
 On 15-17 TDDC66 D1c-3  LA7 SU18 Tobias Dahlberg
 On 15-17 TDDC66 C1-2   LA7 SU10 Peter Dalenius
 On 15-17 TDDC66 C1-4   LA7 SU11 Emil Nielsen
 On 17-19 TDDC66 D1b-3  LA7 SU18 Joakim Englund
 To 08-12 TDDC66 C1    PP1 SU15 Emil Nielsen
 To 08-12 TDDC66 C1    PP1 SU16 Emil Nielsen
 To 10-12 TDDC66 D1c-2  LA7 SU10 Jenny Dalenius
 To 10-12 TDDC66 D1c-4  LA7 SU11 Tobias Dahlberg
 To 10-12 TDDC66 D1b-2  LA7 SU02 Johan Jernlås
 To 13-15 TDDC66 D1a-2  LA7 SU10 Anders Haraldsson
 To 13-15 TDDC66 D1a-4  LA7 SU11 Jan Virsunen
 To 17-19 TDDC66 D1b-4  LA7 SU04 Joakim Englund
 Fr 08-12 TDDC66 D1a   PP1 SU00 Jan Virsunen
 Fr 08-12 TDDC66 D1a   PP1 SU01 Jan Virsunen
 Fr 08-12 TDDC66 D1c   PP1 SU10 Jenny Dalenius
 Fr 08-12 TDDC66 D1c   PP1 SU11 Jenny Dalenius
 Fr 08-12 TDDC66 D1b   PP1 SU02 Johan Jernlås
 Fr 08-12 TDDC66 D1b   PP1 SU03 Johan Jernlås

Vecka: 40, 2008   29/9-5/10

 Må 13-15 TDDC66 D1c-1  LA8 SU12 Jenny Dalenius  D2
 Må 13-15 TDDC66 D1c-3  LA8 SU13 Tobias Dahlberg  D2
 Må 13-15 TDDC66 D1b-1  LA8 SU10 Johan Jernlås   D2
 Må 13-15 TDDC66 D1b-3  LA8 SU11 Joakim Englund  D2
 Må 13-15 TDDC66 D1a-1  LA8 SU02 Anders Haraldsson D2
 Må 13-15 TDDC66 D1a-3  LA8 SU03 Jan Virsunen   D2
 Må 13-15 TDDC66 C1-1   LA8 SU00 Peter Dalenius  D2 
 Må 13-15 TDDC66 C1-3   LA8 SU01 Emil Nielsen   D2
 Må 15-17 TDDC66 C1-2   LA8 SU00 Peter Dalenius  D2
 Må 15-17 TDDC66 C1-4   LA8 SU01 Emil Nielsen   D2
 Ti 13-15 TDDC66 D1c-2  LA8 SU17 Jenny Dalenius  D2
 Ti 13-15 TDDC66 D1c-4  LA8 SU18 Tobias Dahlberg  D2
 Ti 13-15 TDDC66 D1b-2  LA8 SU04 Johan Jernlås   D2
 Ti 13-15 TDDC66 D1b-4  LA8 SU06 Joakim Englund  D2
 Ti 13-15 TDDC66 D1a-2  LA8 SU12 Anders Haraldsson D2
 Ti 13-15 TDDC66 D1a-4  LA8 SU13 Jan Virsunen   D2
 To 08-12 TDDC66 C1    PP2 SU02 Emil Nielsen
 To 08-12 TDDC66 C1    PP2 SU03 Emil Nielsen
 To 08-12 TDDC66 D1a   PP2 SU04 Jan Virsunen
 To 08-12 TDDC66 D1a   PP2 SU06 Jan Virsunen
 Fr 08-12 TDDC66 D1c   PP2 SU17 Jenny Dalenius
 Fr 08-12 TDDC66 D1c   PP2 SU18 Jenny Dalenius
 Fr 08-12 TDDC66 D1b   PP2 SU10 Johan Jernlås
 Fr 08-12 TDDC66 D1b   PP2 SU11 Johan Jernlås

Vecka: 41, 2008   6/10-12/10

 To 08-12 TDDC66 C1    PP3 SU02 Emil Nielsen
 To 08-12 TDDC66 C1    PP3 SU03 Emil Nielsen
 To 08-12 TDDC66 D1a   PP3 SU00 Jan Virsunen
 To 08-12 TDDC66 D1a   PP3 SU01 Jan Virsunen
 Fr 08-12 TDDC66 D1c   PP3 SU10 Jenny Dalenius
 Fr 08-12 TDDC66 D1c   PP3 SU11 Jenny Dalenius
 Fr 08-12 TDDC66 D1b   PP3 SU00 Johan Jernlås
 Fr 08-12 TDDC66 D1b   PP3 SU01 Johan Jernlås

Teckenförklaringar: 
FÖ = Föreläsning 
SN = Laborationstider för datorintroduktion 
LA = Laborationstider för Lisp-programmering 
GU = Lektioner 
PP = Prova på-laborationer 
D1, D2 = Tillfällen för dugga 1 respektive 2 

Senast ändrat av Peter Dalenius måndag, 2008 september 08 kl. 08.41.10 CEST .


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2008-09-08