Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering

Period HT1 läsåret 2008/2009

Det officiella schemat

Schemat finns tillgängligt i det gemensamma bokningssystemet TimeEdit. Tyvärr kan det inte visa information om labbgrupper, och därför har vi tagit fram ett kompletterande schema längre ner på denna sida som visar samma information, men med extra notering vilket grupper som ska gå på varje labbpass.

TDDC66 Hela C1 Hela D1

Kursschema med labbgruppsindelning

Tumregel: Grupp 1 och 3 labbar alltid i salen med det lägre numret.

Hela kursen
C1-1 C1-2 C1-3 C1-4
D1A-1 D1A-2 D1A-3 D1A-4
D1B-1 D1B-2 D1B-3 D1B-4
D1C-1 D1C-2 D1C-3 D1C-4

Observera att denna kurs nästan obemärkt går över i TDDC67 Funktionell programmering och Lisp i vecka 39.

Lärarschema

Peter Anders Johan Jenny
Emil Jan Joakim Tobias

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2008-09-04