Göm menyn

Utvecklingsmiljön Eclipse

Vad är en utvecklingsmiljö?

Eclipse är en IDE (Integrated Development Enviroment), det vill säga en programvara vars syfte är att ge stöd åt utvecklare. Eclipse är skrivet i Java och kan köras på flera olika plattformar. Det har också stöd för flera olika språk, men är framförallt ämnad åt Java-utveckling. Pydev är ett plugin till Eclipse som ger stöd för Python. IDE:er är ganska lika texteditorer så som Emacs fast med några avgörande skillnader:

  • Källkodseditor.
  • Stöd för att bygga (kompilera och länka) direkt i programmet.
  • Debugverktyg, så att man kan stega igenom sitt program och se vad som händer.
  • Versionskontroll (Git, Svn, osv.)
  • Interpretator/kompilator

Fördelarna med att använda en IDE uppnås först efter en tids träning eftersom det är ett ganska komplicerat verktyg.

Hur installerar och startar man Eclipse

Första gången du vill använda Elcipse (på IDA) måste du skriva följande:

module add prog/eclipse module initadd prog/eclipse

Därefter kan du starta Eclipse via terminalen med: eclipse &

Hur skapar vi ett projekt?

Högerklicka i Project Explorer och välj New -> Project. Välj PyDev -> Pydev Project för att få ett "normalt" Python-projekt. Sedan så väljer ni ett projektnamn, rätt Python version (3.0) och sedan måste ni konfiguera er interpretator så den väljer Python3. Detta gör ni genom att klicka på New och genom att välja korrekt sökväg.

För att sedan skapa och börja skriva kod så måste ni skapa en Modul. Högerklicka på src mappen, välj New -> PyDev Module. Skriv er kod och kör genom att klicka på den gröna knappen.

Hur ska vi använda Eclipse?

Under laborationerna får man använda vilken miljö man vill: Emacs, Eclipse eller någon annan. Men under datorntentamen kommer vi enbart att använda Emacs, det kan finnas andra miljöer tillgängliga men vi rekommenderar att ni använder Emacs då vi kan garantera att ni kommer ha tillgång till den på tentamen. Därför är det bra att känna till hur Emacs fungerar.

I kursen TDDD63 Perspektiv på datavetenskap/datateknik kommer ni att genomföra ett Python-projekt och där är det mycket möjligt att ni kommer ha nytta av att använda en IDE. Av denna anledningen rekommenderar vi att ni i alla fall prövar att starta Eclipse och köra någon laboration i den miljön.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-15