Göm menyn

Seminarier

Under kursens gång hålls 12 seminarier. Varje seminarium hålls i fyra klassrum, och dessa klassrum kommer vara uppdelade i tre grupper (fördelning bestäms efter behov). Du som läser kursen ansvarar själv för att välja vilken grupp du ska gå till. För att underlätta valet kan du göra ett självtest nedan

Valet är inte slutgiltigt, du har möjlighet att byta grupp under kursen om du önskar. Alla tre grupperna behandlar samma kursmoment, ger samma möjlighet till ett högt betyg och hjälper dig med kursens alla mål. Alla grupper innebär aktivt deltagande.

För varje seminarium finns en lista med kapitel i studiematerialet som ska ha lästs inför seminariet. Utöver läsningen behöver ni inte förbereda något inför seminarierna.

För en fullständig lista med vilket studiematerial som ska ha lästs, se planering. Självtest(dina svar och ditt resultat sparas inte).

Seminariegruppsbeskrivningar

En sak i taget Experimentering Diskussion och analys

Seminarieuppgifter

Obs! Diskussion och analys har inget eget material utan kommer göra uppgifter från de andra gruppernas material.

Seminarie En sak i taget Experimentering
1 En sak i taget 1 Experimentering 1
2 En sak i taget 2 Experimentering 2
3 En sak i taget 3 Experimentering 3
4 En sak i taget 4 Experimentering 4
5 En sak i taget 5 Experimentering 5
6 En sak i taget 6 Experimentering 6
7 En sak i taget 7 Experimentering 7
8 - Experimentering 8
9 En sak i taget 9 Experimentering 9
10 En sak i taget 10 -
11 - -
12 - -

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17