Göm menyn

Seminarium 9 - Experimentering

Kapitel att läsa inför

Inga kaptitel behöver läsas inför detta seminarie.

Uppgift: Prefixer

Skriv en funktion contains_prefixes som tar två listor med strängar som parametrar. Funktionen ska returnera True om varje sträng i den första listan är ett prefix till någon av strängarna i den andra listan.

Körexempel:

Uppgift: Primtal i fibbonacci

Skriv en funktion som givet ett heltal returnerar en lista med tal i fibonacci-serien som dessutom är heltal. Bestäm hur funktionen använder indatan.

För att testa funktionen bör du inte begära att mer än 10 primtal beräknas då senare primtal är för stora för att beräkna under rimlig tid. De 10 första primtalen i fibonacci-sekvensen är följande:

Uppgift: Ihopslagning

Skriv en funktion som slår ihop två sorterade listor till en sorterad lista.

Uppgift: Relativ sökväg

Skriv en funktion som givet två absoluta sökvägar på ett unix-system skapar en relativ sökväg från den ena till den andra.

Exempel: '/Users/Ingegerd/python/work' '/Users/Ingegerd/haskell/work' => '../../haskell/work'

'/Users/Ingegerd/' '/Users/Ingegerd/haskell/work' => 'haskell/work'


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17