Göm menyn

Seminarium 5 - Experimentering

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Kommentering

Ni ska skriva kod i par som på ett så tydligt sätt som möjligt itererar över alla kort i en kortlek. Korten är numrerade från 0 till 51. Använd gärna kommentarer.

Uppgift: Programmeringspraxis

Gör koden lättläst

Uppgift: Analysera och testa program

Uppgiften består av två delar. Den första delen är att definiera en funktion test_count som inte tar några parametrar, men som testar funktionen count med olika indata. Vi vill gärna att test_count returnerar något, så vi ska inte använda assert då asserts avbryter hela programmet vid första felet.

Bestäm om funktionen ska printa något.

Vad ska funktionen returnera? Motivera ditt val.

  • True/False
  • Lista med testfall som inte går igenom
  • Vad funktionen returnerade när den returnerade fel
  • Antal fel
  • Annat

Den andra delen av uppgiften är att identifiera testfall som tillsammans fullständigt testar funktionen count. Hur många behövs? Dessa testfall ska lagras i någon lämplig datastruktur.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-19