Göm menyn

Seminarium 2 - Experimentering

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: String och list

primes

  1. Vad gör funktionen? Vad returnerar den? För vilken indata kan vi förvänta oss korrekt beteende?
  2. Varför behövs den sista if-satsen (vad skulle hända om vi alltid kör den eller om vi aldrig kör den)?

swap

  1. Vad har returvädet för datatyp?
  2. Vilka värden på i1 och i2 kan swap hantera på ett korrekt sätt?

bubble_sort

  1. Vad gör funktionen? Vad returnerar den? Vad kan seq innehålla?
  2. Vad kommer seq sorteras efter för olika datatyper?
  3. Funktionen kan i nuläget inte hantera strängar som input. Varför inte?

Uppgift: Palindrom

Skriv en rekursiv och en iterativ funktion som tar en sträng och returnerar huruvida strängen är ett palindrom. Det vill säga: om strängen är den samma framlänges som baklänges.

Uppgift: Programutvecklingsprocessen

Peter slår bollar på driving rangen vid Campus Valla med sina vänner varje dag. För att få en insyn i hur långt han och hans vänner kan slå vill han kunna lagra resultat på ett enkelt sätt. Resultaten vill han lagra sorterade, och genom att kalla på en funktion vill han kunna lägga till ett eller flera resultat. När ett resultat lagts till ska resultaten fortfarande vara sorterade. Peter kommer endast att använda din funktion till att lägga till resultat.

  1. Analysera problemet.
  2. Specificera vad Peter vill ha.
  3. Designa de funktioner ni behöver för att lösa problemet. Vilka datatyper används? Beskriv funktionerna och de parametrar som funktionerna tar in och vilken data de returnerar. Föreslå också namn på funktionerna. Hur löser ni problemet? (ingen kod)

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17