Göm menyn

Seminarie 1 - Experimentering

Som första seminarium har detta ett rätt så lågt tempo och endast en uppgift med kodskrivning.

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Introduktion till satser och uttryck

 1. Hur många satser finns det i koden?
 2. Hur många sammansatta uttryck finns det i koden?

Uppgift: Satsanalys

fibonacci

 1. Vad gör funktionen? Vad returnerar den? Vilken indata hanterar funktionen.
 2. Vad används variabeln c till? Föreslå ett bättre namn på variabeln.
 3. Vilken sorts tal är returvärdet? (Heltal eller flyttal).
 4. Vad kommer hända om du ger den ett flyttal?

pi

 1. Vad gör funktionen? Vad returnerar den?
 2. Vad gör variabeln x? Föreslå ett bättre namn på variabeln.
 3. Vilken sorts tal är returvärdet? (Heltal eller flyttal).
 4. Vad returnerar funktionen då x < 2? Förklara beteendet.

GCD

gcd står för Greatest Common Denominator (största gemensamma nämnare). Och beräknas på följande vis:

 1. Beskriv hur beräkningen går till
 2. Skriv gcd i python-kod
 3. Räkna antalet satser och sammansatta uttryck i din funktion

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17