Göm menyn

Seminarium 7 - En sak i taget

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Algoritmer

Vilka av följande är en algoritm (eller flera)? Det kan vara en formalisering eller en implementering. (Är du osäker på vad något är kan du hoppa över detta)

  1. Liggande stolen
  2. Ett brödrecept
  3. Newtons lagar
  4. List-klassen i python
  5. Det som styr en självgående gräsklippare
  6. En elektronisk NAND-port (not and) på ett datachip
  7. Pythagoras sats
  8. String-klassen i pythons metod find (S.find())
  9. Game of life

Uppgift: Pseudokod

Översätt följande pseudokod till python-kod


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17