Göm menyn

Seminarium 5 - En sak i taget

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Programmeringspraxis

 • När kan en funktion anses vara korrekt?
 • Varför är det viktigt att kod är läsbar?
 • Vad innebär att kod är självdokumenterande?
 • Hur ska blankrader användas? Hur många?
 • Hur ska kommentarer användas? Vad är deras syfte?
 • Vad är docstrings och vad används de till?
 • Varför ska rader max ha 79 tecken?
 • Hur bör mellanrum användas i matematiska beräkningar?
 • Varför är det viktigt med testbarhet och hur uppnår man testbarhet?

Uppgift: Namngivning

Föreslå namn på följande

 1. En räknare
 2. En klass som fungerar som en lista men har bestämd längd
 3. Ett undantag som kastas när en avlägsen server inte svarar
 4. En pythonfil innehållande ett antal hjälpfunktioner (modul) för beräkningar med imaginära tal .
 5. Bredden på ett fönster som ej kan ändras
 6. En funktion som returnerar huruvida en användare finns i en databas

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17