Göm menyn

Seminarium 4 - En sak i taget

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Tupler och dictionaries

Vilket värde har variablerna efter att följande kod körts?

Uppgift: Binära sökträd

Givet följande binära sökträd tree Hur ser trädet ut efter att följande element lagts till, ett element i taget?

9, 5, 2, 12, 11, 15

Uppgift: Funktioner

Vad skriver följande kod ut? Notera att ordningen är viktig.

Diskussion: Dubbelrekursion

  • Vad används det till? Vilken sorts problem lämpar det sig till?
  • Hur skiljer det sig från vanlig rekursion
  • Vad händer om varje anrop gör mer än ett rekursivt anrop?
  • Vad finns det för komplikationer med dubbelrekursion?

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-09-26