Göm menyn

Seminarium 2 - En sak i taget

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Listopperationer

Givet en lista x med tio element där varje element är ett heltal med samma värde som index. Skriv kod som med hjälp av indexering och de grundläggande operationerna ger följande:

 1. 0
 2. 10
 3. -1
 4. 81

Skriv kod som med slice och sum() ger följande(sum beräknar summan av alla element i en lista):

 1. 10
 2. 12
 3. 24
 4. 25

Genom att konkatinera två slicade litsor, skapa listor som:

 1. Har summan 20
 2. Har 19 element
 3. Innehåller alla primtal mellan 0 och 10
 4. Har minst 6 element och är ett palindrom

Uppgift: Range

Lös uppgift 5-10 i föregående uppgift med hjälp av range(), sum() och list().


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17