Göm menyn

Seminarium 10 - En sak i taget

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Abstrakt

Vad av följande är abstakt och vad är konkret?

  1. Beskrivningen 'Vacker'
  2. Musikstilen 'Rock'
  3. En CD-skiva
  4. Färgen 'Grön'

Stryk under det ord som passar bäst:

  1. Mängdlära innehåller (abstrakta/konkreta) metoder för att hantera (abstrakta/konkreta) mängder
  2. Programmering kan ses som en (abstrahering/konkretisering) av en idé till kod
  3. Datatypen 'List' är en (abstrakt/primitiv) datatyp
  4. Hur datatypen 'List' lagrar sin data kan ses som (abstrakt/konkret) för en programmerare
  5. En datatyp definierad i termer av primitiva datatyper och de operationer som kan utföras på den ses som en (abstrakt/primitiv) datatyp

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17