Göm menyn

Seminarie 1 - En sak i taget

Kapitel som ska ha lästs

Uppgift: Tal och operatorer

Ange vilket värde följande uttryck har.

Uppgift: Sanningsvärden

Vilka värden har följande uttryck? (a och b är godtyckliga heltal)

Uppgift: Moduler och import

I modulen math finns variabeln pi och funktionen cos. Hur kan man med dessa beräkna cosinus av pi?


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-17