Göm menyn

En sak i taget

Denna grupp kommer att, i lugn takt, diskutera och arbeta med de termer som tas upp i studiematerialet. Uppgifterna komplimenterar studiematerialet, och som i de andra grupperna förväntas det att studenterna har läst de angivna avsnitten inför varje seminarium. Fokus kommer ligga på centrala och grundläggande begrepp.

Denna grupp passar utmärkt för de som ej programmerat tidigare och för de som vill ha hjälp med att förstå studiematerialet. Gruppen lämpar sig bra för de som helt vill förstå teorin innan den appliceras praktiskt.

Material

Seminarium 1 Seminarium 2 Seminarium 3 Seminarium 4 Seminarium 5 Seminarium 6 Seminarium 7 Seminarium 8 (har inget material) Seminarium 9 Seminarium 10


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-26