Göm menyn

Quiz

Förutom de lektioner, laborationen och dokumentationen så erbjuds även ett enkelt quiz-system i kursen. Det är inte obligatoriskt att göra dessa utan är endast till som ett extra stöd till er studenter, så ni kan kolla om ni har förstått det ni har läst.

 1. Satser och uttryck
 2. Introduktion till programmering
 3. Upprepning
 4. Datatyper
 5. Strängar
 6. Selektion
 7. Metoder
 8. Mer om datatyper
 9. Funktioner
 10. Programmeringspraxis
 11. Testning
 12. Funktionell programmering

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2015-08-30