Göm menyn

Prova på-laborationer

De tre prova på-labbarna är obligatoriska och ingår i momentet UPG1 (2 hp). De genomförs under den första läsperioden och för varje laboration är fyra timmar bokade. Labbarna ska genomföras i par som ni ordnar själva. Det är inte nödvändigt att arbeta med samma labbpartner i alla prova på-labbarna. Det är inte obligatorisk närvaro efter det att man har redovisat resultaten för sin handledare. Redovisning ska ske muntligen i samband med de bokade laborationspassen (se schemat).

Prova på-laborationer 2013-2015

Likt de tidigare kommer vi att ha tre prova på-laborationer. Precis som tidigare års studenter kommer ni att få testa Prolog och SQL, men vi har bytt ut Ada-laborationen mot en laboration i Haskell. Laborationen i SQL är i år uppdaterad för att fungera på Linux-systemen, men innehållet är detsamma som förut.

Årets laborationer

  1. Prolog
  2. SQL
  3. Haskell

Kuriosa: gammal PP-labb

Förr i tiden fanns även en PP-labb i Ada. Om du är särskilt nyfiken på språket, kan du läsa den här. Den behöver inte längre klaras.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-10-05