Göm menyn

Datorsystem

I detta delmoment kommer ni att få träning i praktiskt handhavande av de datorsystem som används på IDA. Dessa system används även på flera andra institutioner. Ni kommer också att få lära er en del om datorns historia och användningsområden. Följande saker kommer att hända i detta delmoment:

  • Ett par föreläsningar som introducerar Linux
  • Laborationer med hjälp av webbkursverktyget STONE, inklusive en avslutande uppgift
  • Ett antal "prova på"-laborationer där ni får testa olika datorspråk

För introduktionslaborationerna använder vi oss av ett egenutvecklat webbkursverktyg STONE som innehåller allt kursmaterial man behöver. STONE tar också hand om delar av examinationen genom en rad diagnostiska tester som finns integrerade i materialet. Efter webbkursen ska en slutuppgift genomföras och redovisas muntligen för assistenten.

Under den första läsperioden följs dessa upp av en kortare serie med "prova på"-laborationer där ni får testa olika datorspråk.Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-18