Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering

Examination läsåret 2016/2017

Den här tabellen visar allt du måste genomföra för att bli godkänd i kursen. Du kan kontrollera din status på de olika momenten genom att logga in i Webreg.

Deadline för samtliga moment är sista dagen i läsperiod Ht1, 18 oktober 2016, men observera att sista ordinarie labbtillfälle kan vara tidigare.

Moment Vad ska göras? Hur? När?
UPG1
(2 hp)
Webbaserad introduktion till datorsystem i STONE Enskilt Under labbtiderna i nollperioden förväntas ni komma minst halvvägs i materialet. Resten genomförs hemma eller i samband med andra labbar. Ingen redovisning behöver göras.
Slutuppgift i datorintroduktion Enskilt Redovisas muntligen för den assistent som har hand om datorintroduktionen för din klass, t.ex. i samband med prova på-laborationerna.
Tre st prova på-laborationer Parvis Redovisas muntligen i samband med respektive laboration.
LAB1
(2 hp)
Laboration 1, 2 och 3 i Python Enskilt Redovisas enligt instruktioner i labbmaterialet

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-10-26