Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering

Alla meddelanden läsåret 2013/20142013-09-24 Info Redovisning av laborationer

Från och med Python-laboration 3 sker redovisning genom versionshanteringsverktyget Subversion. Läs mer om hur det fungerar rent praktiskt i vår introduktion. När du har laddat upp samtliga uppgifter för laborationsomgången, kontakta din assistent (muntligen eller via e-post) och meddela att ni är klara. Assistenten kommer sedan att checka ut er kod och kolla igenom den. Återkoppling får ni sedan genom incheckade kommentarer. /Peter


2013-09-13 Info Anmälan för laborationer
Från och med Python-laboration 3 och framåt ska ni arbeta i labbgrupper om två personer. Anmäl er genom att logga in i Webreg och skriv upp er där senast fredag 20 september. Se vidare instruktioner i början av laboration 3. /Peter
2013-08-22 Info Hösten 2013
Informationen om höstens kurs håller på att uppdateras. /Peter

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2013-08-22