Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering

Alla meddelanden läsåret 22009/20102009-11-23 Testrutiner Omduggor i december
Det blir omdugga av båda duggorna onsdag 16 december:

Dugga 1 9.15-9.45
Dugga 2 10.15-10.45

Lokal: John von Neuman

För dessa duggor gäller att ni anmäler er till mig (aha@ida.liu.se) senast tisdag 15 dec kl 12.00. Dessutom gäller kravet att ni skall ha båda labbarna La1 och La2 godkända och registrerade i web-reg. Därför är det viktigt att nu på en gång se till att dessa blir klara. Labbarna lämnas in till era ordinarie labbhandledare.

Sedan uppmanas ni som inte har STONE-uppgiften och alla Prova-på-laborationerna klara att ta kontakt med era handledare och slutföra uppgifterna.

Anders


2009-10-19 Testrutiner Handledning under tentamensperioden

Följande SU-salar är bokade: SU00, SU01, SU03, SU04. Onsdag-fredag 8-12.
Handledning kommer att finns ca 8.30-10.

Anders


2009-10-16 Testrutiner Påminnelse: Repetition, handledning och examination under tentamensperioden
Vi kommer att börja med en samling och repetition av de som önskar vara med under tentamensperioden.
Tisdag 20 okt kl 10-12, lokal Alan Turing, Hus E, 1 tr.

Under resten av veckan ordnas handledning.

Fredag 23 oktober
Förmiddagen ges möjlighet att slutredovisa laboration 1 och 2, samt möjlighet att genomföra ProvaPå-laborationer och lämna in sista Stone-uppgiften.

Dugga 1 genomförs, kl 13.15-13.45
Dugga 2 genomförs, kl 14.15-14.45

Lokal: John von Neuman.

Anders


2009-09-29 Schema Redovisning av laboration 3 och 4 Deadline för att redovisa laboration 3 och 4 kommer att bli första labbtillfället i nästa läsperiod. Exakt när det är är ännu okänt, eftersom schemat inte har kommit, men det kommer antagligen att bli någon av de första dagarna i läsperioden. Peter
2009-09-21 Schema Schema Schemat här på kurswebbsidorna har nu utökats så att det innehåller även schemat för TDDC67. Från och med laboration 3 är det officiellt den kursen ni läser. Ni kommer dock inte att märka några speciella skillnader. Peter
2009-09-21 Breddfö Breddförelsäning om Datorspråk

I TDDC10 Perpspektivkursen ges en serie breddföreläsningar för alla data-programmen.

Den första går nu på onsdag 23 sept 10-12 i sal A2 om handlar om datorpsråk, mer specifikt programmeringsspråk, historisk utveckling av språk och paradigmer samt olika konstruktioner och begrepp man finner i programmeringsspråk.

Denna föreläsning följs sedan den 8 okt 10-12 i sal A2 av en efterföljare om språk och handlar om formella språk, hur man beskriver syntax med grammatik, parsning och annat man måste ta hänsyn till när man skapar ett språk.

Välkomna.

Anders


2009-09-18 Labbomslag Labbomslag Framsidan till labbomslaget finns som PDF om det skulle vara slut på labbomslag i skrivarrummen. Peter
2009-09-17 Info Dugga 2 Vi har nu förtydligt vad dugga 2 kommer att innehålla. Se vad som ingår och exempel på frågor på dugga-sidan. Anders
2009-09-17 Info Muddy card-utvärderingen och information om dugga 2 samt aktiviteter under tentamensperioden
Vid föreläsningen 14/9 genomfördes en sk "Muddy card"-utvärdering, där ni på en lapp fick skriva vad ni tyckte om läget på kursen just nu.

Det är några saker som vi åtgärdar direkt:
Möjlighet att göra dugga2 ett labbpass senare.
Det betyder att du kan göra Dugga2 antingen (enligt ordinarie schemat).
Dugga 2: labbpass 8, må 21 sept / tis 22 sept
Omdugga 2: labbpass 9, fr 25 sept

eller alternativt

Dugga 2: labbpass 9, fr 25 sept
Omdugga 2: labbpass 10, to 1 okt /fr 2 okt

Repetition, handledning och examination under tentamensperioden
Vi kommer att börja med en samling och repetition av de som önskar vara med under tentamensperioden.
Tisadg 20 okt kl 10-12, lokal Alan Turing, Hus E, 1 tr.

Under resten av veckan ordnas handledning.

Fredag 23 oktober.
Förmiddagen ges möjlighet att slutredovisa laboration 1 och 2, samt möjlighet att genomföra ProvaPå-laborationer och lämna in sista Stone-uppgiften.

Dugga 1 genomförs, kl 13.15-13.45
Dugga 2 genomförs, kl 14.15-14.45

Anders


2009-09-04 Info Dugga
Titta gärna på sidan med exempel på duggafrågor som en förberedelse inför duggan i nästa vecka. /Peter
2009-08-27 Info Labbhäfte
För den händelse att ni ännu inte fått tag på labbhäftet i tryckt version finns här de första övningarna som PDF. /Peter
2009-08-24 Info Ändring av laborationstid för C1-3
Laborationen torsdag 27 sept mellan kl 8-10 flyttas till klockan 13-15 i samma sal SU16.

Mail har gått ut till berörda studenter.

Joakim Englund / Anders H


2009-08-24 Info Start med programmeringen
onsdag 26 aug kl 8-10 i C2 ges första föreläsningen i Progrmamering i Lisp.
På kursens hemsida under PROGRAMMERING finns en flik med Föreläsningar, där planering av dessa och de olika föreläsningarna finns med oh-biler (i pdf-format). Praxis är att jag kopierar upp och lämnar ut kopia på oh-bilder vid varje föreläsning. /Anders H
2009-06-25 Info Hösten 2009
Kursens webbplats kommer de närmaste dagarna att uppdateras inför höstens kursomgång. /Peter

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2009-06-25