Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering

Personal läsåret 2007/2008


Kursledning

Klicka på namnet för att se ytterligare kontaktinformation, inklusive karta som visar personens kontor.

Peter Dalenius
Peter Dalenius
petda@ida.liu.se
Examinator, studierektor, föreläsare datorintroduktion
Anders Haraldsson
Anders Haraldsson
andha@ida.liu.se
Föreläsare Lisp
Anna Maria Uhlin
Anna Maria Uhlin
annuh@ida.liu.se
Kurssekreterare

Assistenter Datorsystem

 • C1: Erik Lindström, erili440@student.liu.se
 • D1A: Johan Jernlås, johje872@student.liu.se
 • D1B: Dag Sonntag, dagso769@student.liu.se
 • D1C: Fredrik Lindeberg, freli205@student.liu.se

Assistenter Programmering

 • C1-1, C1-2: Peter Dalenius, petda@ida.liu.se
 • C1-3, C1-4: Erik Lindström, erili440@student.liu.se
 • D1A-1, D1A-2: Jonas Wallgren, jonwa@ida.liu.se
 • D1A-3, D1A-4: Johan Jernlås, johje872@student.liu.se
 • D1B-1, D1B-2: Tobias Ivarsson, tobiv@ida.liu.se
 • D1B-3, D1B-4: Dag Sonntag, dagso769@student.liu.se
 • D1C-1, D1C-2: Anders Haraldsson, andha@ida.liu.se
 • D1C-3, D1C-4: Fredrik Lindeberg, freli205@student.liu.se

Kort ordlista

 • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som håller i föreläsningarna.
 • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
 • Kurssekreteraren för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
 • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
 • Assistenterna håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-08-22