Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering

Kontakta


Examinator

Peter Dalenius

Kursledare

Fredrik Heintz

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Andreas Norrstig ( andno037@student.liu.se )
Anton Gefvert ( antge210@student.liu.se )
Emil Segerbäck ( emise935@student.liu.se )
Erik Hansson ( eriha172@student.liu.se )
Frans Skarman ( frask812@student.liu.se )
Henning Nåbo ( henna497@student.liu.se )
Per Eklund
Raymond Leow ( rayle699@student.liu.se )

Studierektor

Peter Dalenius


Assistenter för datorintroduktionen

Kontakta assistenten för din klass om du har frågor kring STONE, vill redovisa slutuppgiften eller har frågor om prova på-laborationerna.

 • D1A: Andreas Norrstig
 • D1B: Erik Hansson
 • D1C: Anders Märak Leffler
 • U1: Frans Skarman

Assistenter för Python-programmering

Kontakta assistenten för dina grupper om du har frågor kring laborationer i Python.

 • D1A, GR1 och GR2: Andreas Norrstig
 • D1A, GR3 och GR4: Raymond Leow
 • D1B, GR1 och GR2: Erik Hansson
 • D1B, GR3 och GR4: Emil Segerbäck
 • D1C, GR1 och GR2: Henning Nåbo
 • D1C, GR3 och GR4: Anders Märak Leffler
 • U1, GR1 och GR2: Frans Skarman
 • U1, GR3 och GR4: Anton Gefvert

Kort ordlista

 • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som håller i föreläsningarna.
 • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
 • Kurssekreteraren för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
 • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
 • Assistenterna håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-26