Göm menyn

TDDC61 On-line produktion

Deluppgift 3


Implementation

När du gjort förberedelserna och din design är det dags att implementera din portfolio.

Om du under detta steg väljer att frångå dina wireframes och skisser så notera varför du väljer en annan layout/design/lösning.

Eget arbete

Du ska själv skriva koden till din portfolio. Att låna enstaka rader kod från böcker, webbsidor, och dylikt är OK om du anger i anslutning till koden (t ex som en kommentar) varifrån du fått den. Detta gäller även om du modifierat koden.

Det är även OK att använda javascriptsbibliotek (t ex jQuery) och färdiga javascripts (t ex Lightbox, Thickbox, Fancybox) till portfolion. Även här måste du ange källa till dina scripts.

Krav för godkänt, betyg 3

 • Innehåll med semantiskt korrekt HTML och korrekt syntax
 • Välgjord design, layout och presentation. Korrekt CSS.
 • Navigation, eller interaktion, som är begriplig för målgruppen. Grafiskt tydligt gränssnitt.
 • Separation mellan innehåll, presentation
 • Fungerar i senare versioner av IE, FF, Safari, Chrome och Opera

Meriterande för betyg 4 och 5

 • Utmärkt design, layout (grid (horisontellt och vertikalt)) och presentation
 • Separation mellan innehåll, presentation och beteende
 • RWD (2 eller fler bredder)
 • Användande av CSS3
 • Animationer
 • SEO
 • Progressive enhancement med javascript/jQuery
 • Välgjord användning av PHP
 • Välgjord användning av bilder, bildoptimering
 • Välgjord tillgänglighet och användbarhet

De andra uppgifterna (målgrupp, mock-up, etc) vägs också in för bedömningen av betyget.

Redovisning

Du redovisar den webbplats du implementerat genom att skicka webbadressen till dess startsida. Du behöver också se till så att din kod finns tillgänglig - antingen genom att bifoga den när du redovisar, skapa phps-filer eller liknande.

Det är OK att redovisa från en annan webbserver än IDAs.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2016-09-11