Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Schema

Mjuk deadline för att redovisa lab 3 skiljer sig mellan de två kurskoderna.

För TDDC30 är det fredag 26 februari kl 13-15.
För 725G82 är det onsdag 2 mars kl 15-17.

För att ha chans till bonus ska eventuell komplettering skickas in senast en vecka (7*24 timmar) efter feedback.


Mjuk deadline för att redovisa lab 4 är sista labbpasset, dvs fredag 11 mars kl 13-15.
Feedback på lab 4 ges senast onsdag 16 mars kl 8:00.
För att ha chans till bonus ska eventuell komplettering skickas in senast fredag 18 mars kl 17:00.

Lab 0-2 har inga egna deadlines, men för att ha chans till bonus ska de redovisas senast i samband med mjuk deadline för lab 3.


Se även TimeEdit! Där har vi markerat vilka pass som hör till vilken laboration.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-02-22