Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Kursmaterial

Kurslitteratur

För att följa kursen behöver du en datastruktur- och algoritmbok, och vi har valt

Data Structures and Algorithms in Java av Michael T. Goodrich och Roberto Tamassia.

Dessutom behöver du troligen en bok om Java, och vi rekommenderar Java direkt med Swing av Jan Skansholm.

Om du endast vill/kan köpa en av böckerna rekommenderas Goodrich och Tamassias bok.

Webreg

Anmälan till laborationerna sker via webreg, se "Webreg" i menyn.

Övrigt

Det finns en Lathund för UNIX och Emacs för den som har glömt bort saker sen senaste tillfället i terminalen.

För att ta reda på hur diverse klasser fungerar inom Java bör man vända sig till Javas API-dokumentation, där man kan hitta information om alla klasser, deras metoder et.c. Bör användas flitigt under kursen.

Kod som skrivs under kursens gång ska följa Oracles kodkonventioner.

Det finns en kortfattad introduktion för att komma igång med Eclipse.

Känner man att man behöver mer övning utöver labbarna så finns det ett antal rekommenderade övningsuppgifter.

Sara Stymne har gjort en jämförelse mellan Ada och Java, speciellt framtagen för er som kan Ada och vill lära er Java.

Ett exempel har även skrivits för att underlätta inlärningen av binära sökträd.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2015-11-07