Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Föreläsningar

Läsanvisningarna hänvisar till sidor i Goodrich och Tamassias bok "Data structures & Algorithms in Java", 5'e eller 6'e upplagan, om inte annat anges. Ibland kanske de inte 100%-igt stämmer överens med innehållet i respektive föreläsning eftersom föreläsningarna inte riktigt går igenom materialet på samma sätt som i boken. Totalt sett täcker de dock det som gås igenom i kursen på både föreläsningar och lektioner.

Under föreläsningarna dyker det upp mycket terminologi som det är viktigt att hänga med på. För att friska upp minnet kring vad som var vad, så finns det det här en lista på viktiga definitioner!

Föreläsnings-slides kommer att publiceras strax innan respektive föreläsning. Nedan återfinns föreläsnings-slides från fjolårets kurs.

SammanfattningLäsanvisningar
1Kursinfo, Ada till Java, OOP intro, Hello world5'e: 1-40, 42-44
6'e: 1-39, 41-43
2Konstruktorer, statiska saker, synlighet, arv och polymorfi, UML5'e: 45-54, 58-75, 84-86
6'e: 44-54, 60-75, 80-81, 88-89
3 ADT, listor, stackar, köer5'e: 96-102, 112-134, 136-137, 198-227, 234-238, 243-256, 260, (650-653)
6'e: 104-109, 118-137, 191-192, 226-251, 258-268, 272-283, 288, (664-666)
4Interface, generiska klasser, undantag5'e: 76-83, 87-90, 245-246
6'e: 82-87, 90-96
5Algoritmanalys, Ordo, Sortering, Insertionsort, Grafiska komponenter5'e: 154-176
6'e: 146-169
Insertionsort-visualisering
6Bubble/Shaker/Mergesort, Strömmar, Lyssnare och händelser Skansholm 7'e: 540-542
Skansholm 8'e: 546-548
visualisering (med ljud) av diverse sorteringsalgoritmer.
7Omega, Theta, Selection/Shell/Quicksort5'e: 103-105, 488-512
6'e: 110-111, 514-539
8Träd, traversering, insättning, borttagning, datarepresentationer5'e: 40-41, 266-308, 418-428
6'e: 39-40, 292-330, 443-456
BinaryTreeExample.zip (källkod)
9Prioritetskö, heap, heapsort, datarepresentationer5'e: 320-355, 524-527, (528)
6'e: 325-373, 553-555, (557)
10Lägre gräns, count/bucket/radixsort, utval, quickselect5'e: 513-519, 529-531
6'e: 537-548, 558-560
11Designmönster, adapter, factory, iterator, observer, singleton, etc, antimönster5'e: 62, 242-248, 304-308
6'e: 63, 266-275, 326-329
12Repetition, tentaförberedelser

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-02-10