Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Eclipse Tips & Tricks

Klicka på frågorna för att se eller dölja svaren! Det exakta utseendet beror på er version av Eclipse, så ni får anpassa råden efter omständigheterna.

Heta tips inför lab 1!

Det finns många smarta genvägar i Eclipse. Här är några ni borde anstränga er för att använda vid behov, så att de sedan sitter och kan snabba upp ert fortsatta arbete!

Ctrl+shift+s - Save All

Som det låter, sparar alla editerade filer. Bra att göra innan man testkör sitt program såklart!

sysout - System.out.println

Något vi kommer vilja göra väldigt ofta är att skriva ut till terminalen, både för att felsöka men även för att göra det som beskrivs i labbinstruktionerna. Detta gör vi med kommandon likt System.out.println("hej");, men det här kan vara jobbigt att skriva ut om och om igen. Eclipse har en genväg till oss här, om ni skriver sysout och sedan trycker ctrl+mellanslag, så kommer Eclipse automatiskt omvandla detta till System.out.println(); åt oss. Tack Eclipse!

Ctrl+shift+c - Toggle Comment

När man testar är det viktigt att man isolerar sina problem och löser dom en och en, men ofta har man mycket kod som kan ställa till det. Ibland kanske man bara vill lägga in lite temporär test-kod, lite utskrifter t.ex. Då är det bra att veta att man kan markera ett stycke kod och trycka ctrl+shift+c för att antingen kommentera ut hela stycket, eller avkommentera hela stycket igen. Smidigt!

Ctrl+i - Correct Indentation

Efter ett tag ska korrekt indenteringsstil sitta i ryggmärgen, men innan den riktigt sitter där är det bra att kunna markera ett stycke kod man är osäker på och trycka ctrl+i för att låta Eclipse fixa till indenteringen åt oss. Så ska det se ut!

Shift+alt+j - Add Javadoc Comment

Syntaxen för att skriva javadoc kan vara lite krånglig och svår att minnas. Då är det bra att veta att man i Eclipse kan markera något man vill skapa javadoc för, t.ex. deklarationen av en metod, och sedan trycka shift+alt+j så skapar Eclipse automatiskt en kommentarmall åt oss. Då kan vi bara fylla i detaljerna som beskriver varje parameter, returnvärdet och vad metoden gör. Så mycket tid sparad!

Heta tips inför lab 2!

Det finns många smarta genvägar i Eclipse. Här är några ni borde anstränga er för att använda vid behov, så att de sedan sitter och kan snabba upp ert fortsatta arbete!

Shift+F2 - Open Attached Javadoc

Ibland är man lite osäker på hur man använder en klass eller metod, och vill gärna konsultera dokumentationen. Då kan man markera klassen eller metoden och trycka shift+F2 för att få det relevanta javadoc-stycket öppnat direkt! Det här är nog det näst mest smidiga verktyget för en nybörjare på Java!

OBS: Det räcker ofta med att föra muspekaren över klassen eller metodanropet för att få upp den korta versionen av dokumentationen!

Ctrl+space - Content Assist

Ofta vet man att man vill använda någon metod på en viss variabel, men man kanske inte minns exakt hur den såg ut eller vad den hette. Då kan man skriva ut variabelns namn med en punkt efter, som om man tänkte anropa en metod, t.ex. name., och sedan vänta, så dyker det upp en lista med förslag! Man kan sedan forsätta skriva, så filtrerar den bland sökresultaten baserat på vad du redan skrivit in. Försvinner den här hjälpen, eller om man vill plocka fram den för att få hjälp på en helt ny rad, kan man alltid trycka ctrl+space för att kalla fram den. Det här är nog det absolut smidigaste verktyget för en nybörjare på Java!

Ctrl+shift+o - Organize Imports

De flesta klasser, förutom de i samma paket som klassen man skriver är i, måste man lägga till en import för innan man kan använda. Det här är ett nödvändigt ont, men det kan vara svårt att minnas exakt vart den här klassen låg i namespace-heriarkin, trots att man vet klassens namn. Då kan man helt enkelt börja använda klassen i sin kod, och sedan trycka ctrl+shift+o för att låta Eclipse försöka klura ut vilka klasser som måste importeras, och sedan göra det automatiskt åt oss. Nice!

OBS: Om det finns flera olika alternativ som matchar ett klassnamn, kommer Eclipse visa oss alla alternativ och be oss välja rätt. Då måste vi tänka efter, och kanske t.om. kolla upp dessa själva så att det blir rätt!

Heta tips inför lab 3!

Det finns många smarta genvägar i Eclipse. Här är några ni borde anstränga er för att använda vid behov, så att de sedan sitter och kan snabba upp ert fortsatta arbete!

F3 - Open Declaration

Om ni undrar hur en klass, metod eller variabel egentligen såg ut, så markera klass-, metods- eller variabel-namnet och tryck F3, så tas ni direkt till där klassen, metoden eller variabeln är deklarerad. Mycket smidigt för navigera sig runt i koden!

Alt+vänster-/höger-pil - Back/Forward

Om ni använt t.ex. F3 för att hoppa bort från ett kodstycke där ni arbetade, och ni nu vill hoppa tillbaka dit igen, kan ni använda alt+vänsterpil för att gå tillbaka ett steg i historiken över "vart ni var". Likaså kan ni använda alt+högerpil för att gå framåt i plats-historiken igen!

Heta tips inför lab 4!

Det finns många smarta genvägar i Eclipse. Här är några ni borde anstränga er för att använda vid behov, så att de sedan sitter och kan snabba upp ert fortsatta arbete!

Ctrl+shift+r - Open Resource

Ibland vill man snabbt byta vilken klass man ändrar i, men det kan vara jobbigt att sträcka sig efter musen när man skriver kod så snabbt man kan. Då kan man trycka ctrl+shift+e för att få upp en sökruta där kan skriva klassens namn och öppna den direkt via tangentbordet! Har man inte tid att skriva allt går det också bra att bara skriva början av klassnamnet, så får man upp en lista med alla sökträffar!

Ctrl+o - Quick Outline

Rätt ofta så vill man hoppa till deklarationen av någon metod eller variabel för att kunna ändra hur den såg ut, men det kan vara knepigt att komma ihåg exakt vart i filen allt låg. Är det uppåt eller neråt vi ska? För att snabba upp processen och slippa leta så kan man trycka ctrl+o så får man upp en lista på allt viktigt i den nuvarande filen. Vill man ha något specifikt kan man också börja skriva namnet på det man söker, så filterar listan automatiskt!

Ctrl+1 - Quick Fix

Eclipse markerar fel som röda. Om man för musen över dessa fel kan man få upp en beskrivning av felet, samt några förslag på sätt att fixa detta som Eclipse kan göra åt oss. Vi borde givetvis tänka oss för innan vi bara blint använder Eclipses förslag, men detta kan ändå vara smidigt ibland. En situation där det här är särskilt användbart är när vi sitter och programmerar på snabbt, och vill lägga till en ny funktion någonstans. Då kan vi bara skriva ut raden som vi vill ha, t.ex. Animal.setYear(2500);, och sedan när det blir rödmarkerat välja "Create method", så blir vi direkt tagna till en färdigdeklarerad metod på rätt plats där vi nu direkt kan skriva in innehållet. Toksmidigt! Denna hjälp kan vi även få upp med textmarkören, genom att trycka just Ctrl+1 när vi är på ett rödmarkerat område.

Hur exporterar jag ett arkiv från Eclipse?

 1. Högerklicka på projektet!
 2. Välj "Export"!
 3. Välj "General", "Archive File".
 4. Kryssa ur "bin". Denna innehåller kompilerade filer som tar onödig plats, och ändå genereras från .java-filerna.
 5. Fyll i ett bra arkivnamn. Inkludera gärna era LiU-idn!

Avsluta med "Finish" och maila in tillsammans med övriga dokument.

Hur importerar jag ett projekt från ett arkiv i Eclipse?

 1. Öppna File-menyn!
 2. Välj "Import"!
 3. Välj "General", "Existing Projects into Workspace".
 4. Välj arkiv-filen där ni sparade den.

Avsluta med "Finish" och börja arbeta med projektet
(OBS: Om det importerade projektet har problem med "JRE System Library", testa att skapa ett nytt projekt och kopiera över alla filer dit.)

Hur genererar jag HTML javadoc-dokumentation från mina javadoc-kommentarer i Eclipse?

 1. Högerklicka på projektet!
 2. Välj "Export"!
 3. Välj "Java", "Javadoc".
 4. Välj en lämplig katalog att spara javadoc'en i. Det blir rätt många filer, så se till att det inte är en katalog som ni har andra filer i.

Avsluta med "Finish" och öppna sedan katalogen i en webbläsare.

Hur kommer jag åt skolans Eclipse och filer hemifrån eller från min laptop via ThinLinc?

Tidigare var man tvungen att använda SSH och diverse annat för att åstadkomma detta, och det var långt ifrån enkelt och gick inte alltid så snabbt som man skulle vilja. Men nu finns det ett mycket bättre alternativ!

 1. Ladda ner en ThinLinc-klient och installera!
 2. Starta upp klienten och anslut till thinlinc-und.ida.liu.se med ditt vanliga student-id och lösenord.
 3. Nu är du i skolans miljö!
 4. Obs: Det kan hända att Eclipse via ThinLinc inte känner igen Java alls, kännetecknat av att ni inte kan skapa nya Java-projekt. Kör isåfall följande kommandon i terminalen, module initadd prog/jdk/7 och module add prog/jdk/7 , och starta sedan om Eclipse. Hjälper inte det, kör även module initadd prog/eclipse/4.4 och module add prog/eclipse/4.4 , och starta sedan om Eclipse.
 5. För att byta mellan fullskärms- och fönster-läge, tryck F8. Kan också användas för att avsluta anslutningen och lite annat smått och gott.

Mer information kan ni hitta här!


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2015-11-07