Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Laborationer

Laborationsuppgifter

Laborationsserien består av fem uppgifter.

Utvärdering

Tillsammans med redovisningen av de olika labbarna uppmanas ni också att lämna in en kort utvärdering, samt tidsuppskattning av hur lång tid labben tagit att göra. Detta för att vi ska kunna göra en bättre bedömning om vilka labbmoment som fungerar bra och vilka som bör justeras.

Övningsuppgifter

För att lära sig programmering är det nödvändigt att faktiskt programmera en hel del. Därför är det lämpligt att utöver laborationsuppgifterna även utföra andra programmeringsövningar under kursens gång.

Dessa finns att hitta under kategorin "Kursmaterial".

Anvisningar för laborationer

Nedan finns allmän information inför och kringlaborationerna.

Deadlines

För att se deadlines för laborationer, se "Schema" i menyn till vänster.

Bonus-del

För labb 3 och lab 4 finns det en valfri bonus-del. För att få bonus på en labbuppgift måste både de vanliga samt bonus-delarna genomföras, godkännas muntligt samt lämnas in innan den ovanstående deadlinen för den labben, samt bli godkänd med bonus med maximalt en komplettering. För att kunna få bonus via en komplettering ska kompletteringen vara inlämnad högst en vecka efter att man fått beskedet om komplettering.

Bonus på både labb 3 och labb 4 kommer innebära bonuspoäng eller tillgododräknande av deluppgifter på den praktiska delen av tentamen. Detta gäller bara tentan omedelbart i anslutning till kursen och sparas inte till senare tentor. Vilken/vilka deluppgift ni kan tillgodoräkna er eller exakt hur mångabonuspoäng som delas ut beror på tentans övriga poängfördelning och kommer vara markerat på tentan.

Labgrupper

Labbarna utförs i grupper om två personer.

Anmälan till laborationerna sker via Webreg, se rubriken "Webreg" i menyn.

I webreg finns tre grupper. Vilken labgrupp du anmäler dig till avgör vilken handledare du ska följa i schemat för labbar och lektioner. Alla labpass, med något undantag, går dock parallellt för grupperna.

Att arbeta i grupp

För att båda i gruppen ska kunna ta till sig materialet på bästa sätt bör ni byta vem som sitter bakom tangentbordet av er två minst var 30'e minut. Det här ger också lite omväxling i arbetet, en del av tiden skriver man kod, en annan del av tiden hjälper man sin kamrat skriva kod. Mer att läsa om den här stilen av arbete kan finnas om man söker efter "pair programming", det här är en intressant länk där man kan läsa mer om intresse finns.

Tillåtet och otillåtet

Vi uppmuntrar diskussion och samarbete, men att kopiera andras arbete räknas som fusk. Diskussion och samarbete kan röra principer och generella problem, ej kod eller specifik lösning på en uppgift. Det är inte tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i ett labbpar ha arbetat med varje uppgift och individuellt kunna redogöra för samtliga inlämnade uppgifter.

Eclipse

Den huvudsakliga programutvecklingsmiljö som används i kursen är Eclipse. Eclipse kan startas med kommandot eclipse & i ett terminalfönster.

Se "Kursmaterial" för en kortfattad introduktion till att komma igång med Eclipse.

Arbeta på egen dator

Det absolut lättaste sättet att arbeta på egen dator är via ThinLinc, en ny tjänst från skolan. Se "Eclipse-tips" i menyn för mer information!

Det finns en omfattande dokumentation inbyggt i Eclipse. Man kan även komma åt Eclipse dokumentation via Eclipse hemsida. Där kan ni även ladda ner Eclipse för arbete på egen dator. I sådant fall kan ni också ladda ner Java här.

Kom ihåg att vi inte erbjuder någon "support" på era egna datorer, om det inte fungerar som det ska, eller ni stöter på problem när ni installerar. Vi hjälper gärna till med skolans system, men på egen dator är ni också ute på eget bevåg.

Kodstandard

Programmen som skrivs i labserien ska följa Oracles kodkonventioner(se "Kursmaterial"). Alla klasser och publika metoder ska kommenteras med så kallade javadoc-kommentarer, enligt beskrivning i kodkonventionerna.

Kod från Windows

Om ni har suttit hemma och skrivit kod i windows kommer den koden att se konstig ut när ni skriver ut den på Unixdatorerna på Ida (massa ^M-tecken i den). För att lösa det kan ni ge följande kommando:
    dos2unix -iso -ascii Filnamn.java Filnamn.java
Skriv alltså namnet på filen två gånger för att ändra i den. När ni skriver detta kommando kanske ni att få ett felmeddelande:
   could not open /dev/kbd to get keyboard type US keyboard assumed
   could not get keyboard type US keyboard assumed
Detta kan ni dock ignorera. Står det så har konverteringen lyckats.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-03-11