Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Kursinformation 725G82

Java-intro (2 HP)

För er som läser kursen 725G82 inleds kursen med ett moment som introducerar grunderna i java och problemlösning. Momentet innefattar tre föreläsningar, ett antal laborationstillfällen (ca 10 stycken), samt duggatillfällen (minst 3 planerade). Alla moment är frivilliga, förutom att klara själva duggan. I TimeEdit kan man se de schemalagda tillfällena (de som endast är markerade med 725G82, ej TDDC30).

Föreläsningar

Föreläsningarna planeras att repetera det material från tidigare grundkurs och skall fokusera främst på problemlösning.Innehållet är följande (preliminärt):
  • FÖ 1: Kort info om upplägg m.m. Grundläggande java, d.v.s I/O-operationer, variabler, tilldelning, uttryck, if-satsen, for/while-satsen, samt exempel.
  • FÖ 2: Underprogram i java (d.v.s. metoder), parametrar, uppdelning av problem, exempel.
  • FÖ 3: Fält i java (främst ArrayList), mer problemlösningsexempel.

Laborationer

På laborationerna jobbar man enskilt. Man kan dock alltid diskutera programmering med sina kamrater! Det finns ett kompendium med övningsuppgifter som man kan öva på:
Övningskompendium
Filen STOCK.TXT (behövs i uppgift 8).

Uppgifterna är rangordande efter svårighetsgrad så vi rekommenderar att ni börjar med de första uppgifterna och jobbar er igenom materialet. De sista uppgifterna i kompendiet har ungefär samma omfattning och svårighetsgrad som den kommande duggauppgiften. På passen finns det assistenter som man kan fråga om hjälp, men inget behöver redovisas.
Du väljer själv om du vill använda emacs eller eclipse för denna del av kursen.

Examination

Momentet examineras med en kort dugga (1h 45min). För exakta datum, se TimeEdit. Det finns åtminstone tre pass inplanerade. Det kommer eventuellt finnas möjlighet att utföra duggan tidigare på något eller några av laborationspassen, vi återkommer senare om tider i så fall.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-01-05