i TDDC30 > Examination
Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Examination

Kursen examineras genom en obligatorisk laborationskurs och en datortenta.

Tentan består av två delar: en teoretisk och en praktisk. Det totala antalet poäng är ca 44p fördelade (ungefär jämnt) på de två delarna. För betyg 3/G krävs ca 50% av totalpoängen, d.v.s ca 22p (preliminärt). Inga hjälpmedel är tillåtna.

Den teoretiska delen löses med penna och papper, precis som en traditionell tenta. Den enda skillnaden är att ni sitter vid datorerna och skriver den.

Jag utgår från att ni känner till datortentasystemet. Ni får lösenord av tentamensvakterna. Till skillnad från tidigare datortentor ni gjort sker inte simultanrättning. När ni skrivit färdigt skickar ni in de praktiska uppgifterna via tentasystemet och lämnar ni in era svar på de teoretiska uppgifterna till tentavakterna.

Försök lösa alla uppgifter så långt ni kan. Om de är för svåra får ni förenkla dem. Ange då vilken förenkling ni gjort. Poängavdrag följer beroende på förenklingens storlek. Utnyttja möjligheten att ställa frågor (t.ex. om detaljerad Java-syntax) till examinatorn via tentamenssystemet.

Skapa ett nytt projekt i Eclipse för varje uppgift.

Det kan hända att ni får en del kod givet med uppgiften. Dessa filer för ni in i Eclipse med Klipp-och-klistra-metoden. Var noga med namngivning och kodstruktur för att underlätta bedömningen och för att ge mig så gott intryck som möjligt.

Det kan hända att visa inbygda klasser/paket inte får användas när praktiska uppgifter skall lösas. I dessa fall står detta tydligt i uppgiften.

Tentamenstid: 4 timmar

Tidigare tentorna presenteras nedan:

(Jar-filer kan öppnas som om de vore zip-filer, eller importeras till ett projekt i Eclipse.)

Klicka här för att se vilka tentamenstillfällen som är inplanerade.

Anmälan till tentamen sker på studentportalen.

Lycka till!


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-03-24