Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Kontakta


En viktig detalj är att inleda rubriken på alla meddelanden till kursens personal med kurskoden TDDC30. Då vet vi direkt vilken kurs det rör sig om och ni får svar mycket snabbare.

Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursledare

Erik A Nilsson

Kursassistent

Rebecka Geijer Michaeli

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist

Övriga lärare

Christopher Omberg
Filip Strömbäck
Johan Frimodig
Magnus Nielsen
Per Lindström ( perli944@student.liu.se )
Sam Le
Tore Risinger ( torri088@student.liu.se )

Studierektor

Ola Leifler

Vem ska jag kontakta?

  • Sen anmälan till kursen - Studerande-expeditionen, sedan studierektor
  • Avslutad kurs ej registrerad i LADOK - Kursadministratör
  • Frågor om föreläsningsinnehåll eller praktiska detaljer - Kursledare
  • Allmänna frågor eller osäker på vem - Din handledare

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2015-11-07