Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Vt1, 2014

Välkommen till TDDC30. Använd menyn till vänster för att navigera.

Senaste nytt...


2014‑09‑07  Tenta och facit publicerat
 

Tentan och tillhörande facit från tentatillfället 2014-08-29 finns nu under "Examination" i menyn.


2014‑06‑13  Tenta och facit publicerat
 

Tentan och tillhörande facit från tentatillfället 2014-06-11 finns nu under "Examination" i menyn.


2014‑03‑30  Tenta och facit publicerat
 

Tentan och tillhörande facit från tentatillfället 2014-03-18 finns nu under "Examination" i menyn.


2014‑03‑06  Labb 4 uppdaterad
 

Bonus-delarna för laboration 4 har nu uppdaterats, klassdiagrammet har slopats och redovisning av bonus-delen görs vid den muntliga redovisningen.


2014‑03‑02  Tidsuppskattningar för lab 3 & 4 tillagda
 

Laboration 3 och 4 har nu tidsuppskattningarna från 2013 angivna.


2014‑03‑02  Generella övningar
 

Det finns nu tips på generella övningar som man kan roa sig med för att förbättra sina programmeringskunskaper under "Generella övningar" i menyn.


2014‑02‑26  Lektionsmaterial för Le 5 publicerat
 

Lektionsmaterialet för Le 5 finns nu under "Lektioner" i menyn.


2014‑02‑21  Lab 4 publicerad
 

Lab 4 finns nu publicerad. Se rubriken "Laborationer" i menyn.


2014‑02‑20  Lektionsmaterial för Le 4 publicerat.
 

Lektionsmaterialet för Le 4 finns nu under "Lektioner" i menyn.


2014‑02‑17  Inla för labbinlämning
 

Gick över till att testa nya Inla som inlämnings-system för laborationerna. Mer instruktioner finns under examinationsinstruktioner för respektive laboration.


2014‑02‑15  Labb och Lektion flyttade
 

Lektionen den 17'e februari och laborationen den 20'e februari har nu bytt plats, se "Schema" i menyn.


2014‑02‑13  Lektionsmaterial för Le 3 uppdaterat
 

Lektionsmaterialet för Le 3 har uppdaterats till att inkludera en lösning, istället för bara lektions-skelettet.


2014‑02‑13  Lektion blir labb
 

Lektionen den 17'e februari har blivit bytt mot en labb. Den motsvarande lektionen kommer istället den 19'e, preliminärt.


2014‑02‑12  Lektionsmaterial för Le 2, 3 publicerat.
 

Lektionsmaterialet för Le 2 och Le 3 finns nu under "Lektioner" i menyn.


2014‑02‑07  Eclipse-tips publicerade
 

Det finns nu några tips för vanliga frågor kring Eclipse, se rubriken "Eclipse-tips" i menyn. Förslag på vanliga frågor om Eclipse som det vore bra om det tipsades om mottages gladeligen.


2014‑02‑07  Lab 3 publicerad
 

Lab 3 finns nu publicerad. Se rubriken "Laborationer" i menyn.


2014‑01‑29  Lab 2 uppdaterad
 

De givna filerna för lab 2 har uppdaterats. Ersätt de gamla givna filerna med de nya.


2014‑01‑29  Föreläsning 3 inställd pga. sjukdom
 

Föreläsning 3 är tills vidare inställd pga. sjukdom. En ersättningsföreläsning kommer bokas in senare. Övrig undervisning opåverkad.


2014‑01‑27  Lab 2 publicerad
 

Lab 2 finns nu publicerad. Se rubriken "Laborationer" i menyn.


2014‑01‑23  Lektion 1 publicerad
 

Materialet från lektion 1 finns nu publicerat. Se rubriken "Lektioner" i menyn.


2014‑01‑22  Lab 1 publicerad
 

Lab 1 finns nu publicerad. Se rubriken "Laborationer" i menyn.


2014‑01‑16  Lab 0 publicerad
 

Lab 0 finns nu publicerad. Se rubriken "Laborationer" i menyn.


2014‑01‑15  Webreg öppnat
 

Webreg har öppnats för registreringar. Se rubriken "Webreg" i menyn.


2014‑01‑15  Kursschemat uppdaterat
 

Några lektioner och laborationer har flyttats runt på schemat. Timeedit är också uppdaterat.


2014‑01‑15  Schemat publicerat
 

Kursens schema, med kartlänkar, finns nu under rubriken "Schema" i menyn. Kan vara värt att konsultera för en karta till Katastrofmedicins hörsal.


2014‑01‑09  Kurshemsidan för 2014 publicerad
 

Den uppdaterade kurshemsidan för TDDC30 2014 är nu publicerad. Uppdateringar sker löpande under kursens gång.



Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-01-06