Göm menyn

TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap

Examination

Kursen består av två moment som examineras enligt nedanstående lista.

PRA1 Deltagande i projekt och dess obligatoriska moment (3 hp)

För att bli godkänd på detta moment krävs att gruppen har:

 • tagit fram ett skriftligt gruppkontrakt
 • producerat en sökplan
 • producerat en sökuppföljning
 • genomfört ett projektarbete
 • producerat en projektrapport
 • genomfört en muntlig redovisning av projektarbetet
 • närvarat vid resten av konferensen
 • genomfört utvärdering av grupprocessen

Alla gruppdeltagare förväntas bidra till samtliga av dessa punkter. Om handledaren eller examinatorn bedömer att en student inte har bidragit tillräckligt till projektarbetet (t.ex. genom att inte närvara vid möten eller inte genomföra de uppgifter som gruppen gemensamt bestämmer) kan det bli aktuellt med kompletterande uppgifter. Studenten ska i kontakta examinator för att få anvisningar angående komplettering.

UPG1 Obligatoriska moment i kommunikation (3 hp)

För att bli godkänd på detta moment ska du:

 • vara närvarande på tre seminarier i första perioden samt seminariet i andra perioden
 • genomföra en individuell oförberedd muntlig presentation
 • genomföra en individuell informerande presentation
 • genomföra muntlig opponering på informerande presentation
 • delta i förberendande presentation av projektarbetet (även kallad provpresentation eller genrep)
 • delta i muntlig opponering på en annan projektgrupps presentation
 • bidra till skriftlig rapportering av projektarbetet

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2010-10-12