Göm menyn

TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap

Alla meddelanden läsåret 2006/20072006-12-11 Konferens Sammanställning av konferensen
Större delen av resultaten i kursen TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap är nu sammanställda och inrapporterade. Ni som är godkända borde få e-post från LADOK någon gång det närmaste dygnet. För att ni inte ska tro att jag bara samlar in och kastar bort närvarolapparna från konferensen tänkte jag presentera lite statistik:
- Kursen har idag 116 registrerade studenter.
- 104 st (90%) var närvarande på konferensen.
- 100 st (86%) har blivit godkända av sina handledare, men då väntar jag fortfarande på svar från en handledare.
- 80 st (69%) är i dagsläget godkända på kommunikationsdelen av kursen.
- 74 st (64%) är helt och hållet godkända på kursen.
- Det mest populära projektet var "Små styrande processorer" som genomfördes av grupp D1B-e och handleddes av Camilla Eidem från ISY. Omdömet var 3,74 (och kom ihåg att skalan är från 1 till 4.)
- Det projekt som drog störst publik var "Brain Computer Interface" som genomfördes av grupp D1B-c och handleddes av Johannes Johansson från IMT. 63 personer har upgett att de var närvarande vid denna presentation, vilket motsvarar 61% av alla konferensdeltagare.
- Det genomsnittliga omdömet för alla projekt var 2,8.
- 9 personer har fyllt i närvarolappen på ett felaktigt sätt, typiskt genom att missa att kryssa i det sista passet för dagen. Jag har dock sett genom fingrarna med detta när det gäller godkännande. (Förra året var det 5 personer.)
- 1 person har använt fel betygsskala vid bedömningen av projektidén. (Förra året var det 5 personer.)
Om ni har frågor kring era resultat i kommunikationsdelen, kontakta i första hand Eva eller Britta. Frågor kring projekt- delen eller kursen i allmänhet kan besvaras av undertecknad. Jag hoppas att ni känner er nöjda med kursen. Jag känner mig i alla fall mycket nöjd mer era insatser. Vi fick se många bra presentationer och rapporter vid konferensen. Glöm nu inte att fylla i kursutvärderingen som dyker upp i Studentportalen. Delta också i de utvärderingar som era klassrepresentanter anordnar. /Peter
2006-11-22 Konferens Utvärdering
För uppföljning av grupprocessen gäller följande:
* Alla ska fylla i självvärderingen individuellt.
* Varje grupp ska tillsammans diskutera igenom grupputvärderingen och fylla i den fjärde sidan.
Båda dessa dokument ska lämnas in i samband med konferensen. /Peter
2006-11-22 Konferens Information om konferensen
Lunch: Under konferensen kommer vi att bjuda på lunch (typ baguett). Ni som har allergier eller andra matpreferenser måste meddela detta till mig senast nu på fredag kl 13 så att jag kan beställa specialmat.
Tekniktester: Dagen innan konferensen, tisdag 28 november, kommer vi att ge möjlighet att testa att koppla in er laptop i projektorsystemet i Visionen. Det är helt frivilligt, men rekommenderas för att bytena mellan grupper ska gå smidigt under konferensen. För att det inte ska bli trängsel gäller följande schema för tekniktester:
09.30-10.00 C1/D1A
10.00-10.30 D1B
10.30-11.00 D1C
11.00-11.30 D1D
Konferensschema: På kurswebben finns ett preliminärt schema samt allmänna instruktioner för konferensen. Observera att närvaro är obligatorisk under hela dagen. Vi startar 08.45 i Visionen och håller på till kl 15. Läs mer på konferenssidan. /Peter
2006-09-12 Grupper Gruppindelning projektarbete
Snart börjar projektarbetet. Nu på torsdag 8-10 kommer vi att presentera de institutioner som medverkar i projekten samt informera om hur projekten går till. 10-12 kommer de flesta av er att få träffa er handledare för ett första möte. Inför projektarbetet har ni blivit indelade i grupper. Kontrollera listan och lägg på minnet vilken grupp du är med i. Om du inte finns med i en projektgrupp, kontakta undertecknad snarast. (För att underlätta för alla betecknas labbgrupperna i programmeringskursen med siffror och projektgrupperna i perspektivkursen med bokstäver.) /Peter
2006-09-08 Schema Schema informerande presentationer
Nu finns schemat för era individuella presentationer utlagt. För att bli godkända måste ni förutom att hålla er presentation också delta som åhörare i ytterligare två seminarier med er klass. /Eva
2006-09-06 Schema Inställd föreläsning
Den planerade föreläsningen imorgon torsdag 13-15 är inställd. Det har visat sig att vi klarar oss med de övriga tider vi har inbokade, så det dyker inte upp något nytt tillfälle den här perioden. /Peter
2006-06-29 Information Ny kurswebb
Nu har en ny kurswebb för TDDC10 skapats. Den kommer att fyllas på med information under sommaren. /Peter

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2006-06-29