Göm menyn

TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap

Ht1-Ht2 2011

Från och med hösten 2011 har den här kursen flyttat in i Linköpings universitets lärplattform It's Learning. All information om kursen, både för lärare och studenter, återfinns där. Studenter kan logga in via Studentportalen. Lärare, och även studenter, kan logga in via Kursplatsen.

Logga in i
Studentportalen
  Logga in via
Kursplatsen

Observera att man inte kan logga in via huvudsidan på itslearning.com, utan måste gå via någon av våra autentiseringstjänster på LiU.

Kursen samläses med TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2011-09-07