TDDB82 Perspektiv på datateknik för D

Hösten 2002


2003-03-04
De finns några studenter (4 st) som ännu inte fått sina poäng inrapporterade pga. bl.a. problem med LADOK. Vår administratör har varit borta för vård av barn, men så snart hon kommer tillbaka så läggs era resultat in (och bakåtdateras till rätt datum). Detta borde ske denna vecka.
Det finns även ett par studenter som inte har godkänt på projektdelen pga. frånvaro på konferensen. Har ni några frågor så maila annda@ida.liu.se.

2003-01-14
Poängen för kursen är nu inregistrerade. (Det brukar ta ett par dagar innan poängen syns i era listor.) Det finns några undantagsfall, där det varit frågor kring närvaro på konferensen etc.