Tidplan TDDB82


Vecka Tid Aktivitet
37 To 08-12 Fö 3. Kort presentation av institutionerna, indelning i grupper samt utdelning av projekt. (Indelning av grupper görs av kursledningnen)
39 Fredagen den 28:e sept kl 12:00 Inlämning av rapportutkast.
Det ska lämnas till klassansvarig kommunikationslärare. Deras fack finns i D-huset.
42 Söndagen den 21 okt Avslutning av introdelen.
1. 100% ska vara gjort i STONE. (Vi ser själva när ni är klara och ni ser det genom att alla avsnitt är gröna i översikten.)
2. Slutuppgiften ska vara inskickad senast söndagen den 21 oktober. Sen rättas scriptet och om ni får komplettering på det så har ni fram till söndagen den 27 oktober på er att åtgärda det.
43 Torsdagen den 25:e okt kl 12:00 Projektet ska vara klart på institutionen.
Rapporten ska lämnas i ett exemplar till kommunikationslärarna och ett exemplar till gruppens handledare.
46 Onsdagen den 14:e nov kl 15:00 Slutlig inlämning. Följande ska lämnas in:
1. till kommunikationslärarna den reviderade rapporten + den första inlämningen med rättningnar i. (Den måste alltså sparas när ni får tillbaka den.)
2. till kursledningen (att Martin Jinnelöv, fack under visionen mitt emot cafe Java i B-huset) den reviderade rapporten.

Den här sidan underhålls av Martin Jinnelöv.
Senast modifierad 2001-10-10 kl. 13:22.